Termín odborného vzdelávania je plánovaný od 07.09.2020 – 25.11.2020. Ďalšie informácie v časti Školiace stredisko

Horiaci náklad…

Hliadka MP spozorovala na Košickej ulici kamión s poľským evidenčným číslom, ktorému počas jazdy horel...

Výpis z denníka udalostí

AUGUST 2020 32. týždeň Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 435 Nahlásené, zistené a vyriešené...

Súčinnosť pri pátraní…

1.8.2020, 11:36 hod. – MP prijala telefonickú žiadosť z Policajného zboru SR, ohľadom súčinnosti pri...

Činnosť hliadok MP Žilina

JÚL 2020

Zistené a vyriešené priestupky: 1949
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1293

JÚN 2020

Zistené a vyriešené priestupky: 1500
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1119

MÁJ 2020

Zistené a vyriešené priestupky: 1288
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1154

MP ASISTENT

VŽDY PORUKE

Rýchly a prehľadný register otázok, odpovedí a postupov v rozličných životných situáciach.