Mestská polícia Žilina

V piatok o 22:20 hod. hliadka spozorovala podozrivé konanie mladej ženy, ktorá vystúpila na betónové...

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

                        Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým...

Činnosť hliadok MP Žilina

December 2021

Zistené a vyriešené priestupky: 1492
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 879

November 2021

Zistené a vyriešené priestupky: 1227
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 602

Október 2021

Zistené a vyriešené priestupky: 1638
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 621

MP ASISTENT

VŽDY PORUKE

Rýchly a prehľadný register otázok, odpovedí a postupov v rozličných životných situáciach.