Výpis z denníka udalostí

SEPTEMBER 2020 38. týždeň Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 409 Nahlásené, zistené a vyriešené...

Mestská polícia Žilina v súčinnosti…

V stredu 23.9.2020 vykonala Mestská polícia Žilina v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného...

Dopravné ihrisko…

Mestská polícia Žilina plní v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii úlohy...

Činnosť hliadok MP Žilina

AUGUST 2020

Zistené a vyriešené priestupky: 1767
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1069

JÚL 2020

Zistené a vyriešené priestupky: 1949
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1293

JÚN 2020

Zistené a vyriešené priestupky: 1500
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1119

MP ASISTENT

VŽDY PORUKE

Rýchly a prehľadný register otázok, odpovedí a postupov v rozličných životných situáciach.