• § 135, Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník: kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu orgánu.

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?

Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?

Na tejto stránke ponúkame služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených.


11.09.2022 bol na MP Žilina (Hollého 11), odovzdaný finančný obnos peňazí nájdený na Solinkách pred OD.