Zistené a vyriešené priestupky: 1500
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1119

sk_SKSlovak