Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina


Hliadka pomohla

Z dôvodu intenzívneho dažďa hliadka MP vo večerných hodinách vykonávala kontrolu výšky toku Všivák. V časti vtoku do zatrubnenia spolu s obyvateľmi blízkej bytovky vyčistili mrežu od naplavených nečistôt a konárov, čím znemožnili vybreženie toku.

Pri následnej kontrole potoka v celej dĺžke v Parku Ľ. Štúra hliadka v koryte zistila muža, ktorý sa nemôže dostať na breh a hrozilo jeho utopenie. Za aktívnej pomoci hliadky sa 50 ročný muž z rozvodneného potoka dostal. Do vody vraj spadol, keď sa uhýbal prechádzajúcemu motorovému vozidlu.

Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina


Cyklohliadky v letných mesiacoch využíva MsP Žilina už niekoľko rokov.

Novinkou sú motohliadky, ktoré sú vybavené automatickým externým defibrilátorom (AED) a zdravotníckym vybavením pre prípad pomoci obyvateľom a návštevníkom nášho mesta.


Pomoc dezorientovanej osobe

Pomoc dezorientovanej osobe


Pomoc dezorientovanej osobe

Dvadsať minút po polnoci operátor linky 112 požiadal o preverenie oznamu od ženy, ktorá mala zablúdiť niekde v okolí Rondla z dôvodu zrakového a iného zdravotného postihnutia. Hliadkou MP bola oznamovateľka prostredníctvom postupného vyťažovania cez mobilný telefón zistená na ul. Závodského. Následne bola žena prevezená do miesta bydliska, kde si ju prevzal rodinný príslušník.

Bitka v herni upriamila pozornosť na hľadanú osobu

Aktivácia poplachového zariadenia mala za následok výjazd hliadky v čase 02:11 hod. do herne v centre mesta. Dôvodom boli nezhody medzi tromi zákazníkmi, ktoré vyústili do fyzického konfliktu. Schladenie hlavy potreboval jeden zo zúčastnených, proti ktorému hliadka použila donucovacie prostriedky. Po obnovení verejného poriadku bolo preverovaním zistené, že jeden z trojice mužov figuruje v databáze hľadaných osôb a tak putoval do rúk privolanej hliadke Policajného zboru, ktorá si hľadaného a vec prevzala.

Návšteve materskej škôlky sa deti potešili

Návšteve materskej škôlky sa deti potešili


Návšteve materskej škôlky sa deti potešili

Policajti Mestskej polície Žilina spoločne s dopravnou políciou navštívili deti v Materskej škôlke v Bytčici. Deťom vysvetlili základné rozdiely medzi mestskou a štátnou políciou, v rámci prednášky „Priateľ policajt“ deťom priblížili prácu polície a napokon deťom urobili radosť, keď si mohli osobne pozrieť policajné auto.


Zaostrené na nemotorových účastníkov cestnej premávky…

Zaostrené na nemotorových účastníkov cestnej premávky…


Zaostrené na nemotorových účastníkov cestnej premávky

Preventistky Mestskej polície Žilina sa od mája každý druhý utorok v mesiaci zamerajú na nemotorových účastníkov cestnej premávky v meste.

V tomto týždni sa sústredili na nemotorových účastníkov prechádzajúcich parkom Ľudovíta Štúra. Nakoľko ide o preventívno výchovnú akciu, prípadné menej závažné porušenia zákona riešia formou napomenutia.

Zámerom akcie je byť ohľaduplní. Slniečko láka do ulíc, parkov všetky vekové kategórie, či už na prechádzku alebo za športom, na bicykli, kolobežke, alebo mamičky s kočíkom, preto je dôležité aj v zónach, kde je vjazd vozidlám zakázaný, v parkoch a podobných komunikáciách dodržiavať zásady bezpečného pohybu nemotorových účastníkov.

sk_SKSlovak