Preventívna akcia na Deň Zeme …

Preventívna akcia na Deň Zeme …


Preventívna akcia na Deň Zeme v podaní preventistiek Mestskej polície Žilina a pracovníkov Správy NP Malá Fatra

V rámci Dňa Zeme pripravili preventistky Mestskej polície Žilina spoločne s pracovníkmi Správy Národného parku Malá Fatra pre žiakov základnej školy akciu v lesoparku Chrasť zameranú na ochranu životného prostredia a zvierat žijúcich v prírode.

Preventistky deťom vysvetlili ako sa správať k životnému prostrediu, pričom zdôraznili, že život sa nedeje len za obrazovkou počítača, ale aj v prírode. Aktivitou preventistiek bolo vyčistenie lesoparku od odpadkov.

Prizvaní pracovníci Správy NP Malá Fatra Ing. Pavol Židek a Ing. Martin Hatala poskytli odborné a užitočné informácie deťom o prírode a správaní sa v lese. Deťom ďalej odovzdali informácie ako vyrobiť a osadiť búdky pre rôzne druhy vtákov a informovali ich o správaní sa k nájdeným mláďatám alebo raneným zvieratkám v prírode. Všetci zúčastnení túto akciu veľmi pozitívne zhodnotili.

Kyberšikana je fenomén …

Kyberšikana je fenomén …


Kyberšikana je fenomén, ktorý nadobúda čoraz väčšie rozmery.

Mestská polícia Žilina plánuje v rámci kampane a preventívnych aktivít podchytiť jeho prejavy v zárodkoch a preto súčasťou preventívnych prednášok na tému šikanovania máme pripravené motivačné video. Okrem iného je cieľom mestskej polície ukázať a pomôcť deťom a mládeži nájsť aj inú cestu ako je písanie negatívnych a nenávistných statusov a komentárov na sociálne siete.

Ponuku prednášok pre ZŠ a MŠ nájdete na: https://mpza.sk/ponuka-prednasok/

Za spoluprácu na projekte ďakujeme: Ľubošovi Plešingerovi za kontakt na správnych ľudí, Zuzane Nezvalovej a deťom z tanečného súboru Lentilky a Filipovi Cipárovi za choreografiu, kameru a strih.

„Žijeme v dobe internetu. Vďaka sociálnym sieťam môže dnes ktokoľvek komentovať čokoľvek. V histórii ľudstva nebolo nikdy jednoduchšie niekomu ublížiť, než práve dnes. Internetové hrdinstvo, kritika a hejt sa stali symbolom našej doby. Možno je to dobou, ale možno to niečo vypovedá o každom z nás. Je len jedna cesta ako sa kritike vyhnúť. Nič nerobiť, nič nehovoriť a ničím nebyť. A preto sa poďme zaoberať radšej tým, kým sme my, ako písať na cudziu stenu…“

https://www.facebook.com/mpza.sk/videos/1854774918204933

Z denníka udalostí

Z denníka udalostí


Operatívnou činnosťou MP bola zistená totožnosť neznámeho mŕtveho muža, ktorého hliadka zistila dňa 17.4.2022 ležiaceho na ulici Borová so zlyhaním vitálnych funkcií. Napriek okamžitej resuscitácii hliadkou MP sa život muža nepodarilo zachrániť. Uvedená informácia o doteraz neznámej totožnosti muža bola poskytnutá na základe žiadosti príslušnému útvaru Policajného zboru.

Operačné stredisko MP prijalo telef. oznam ohľadom ležiacej osoby na toaletách polikliniky. Na mieste bol zistený muž (40) v bezvedomí, vedľa ktorého boli na zemi zistené obaly od liekov a prázdna fľaša od Alpy. Do príchodu privolanej lekárskej pomoci boli kontrolované životné funkcie muža.

Hliadkou na Moyzesovej ulici boli na základe oznamu zistené dva poškodené novovysadené stromy. Skutok bol zadokumentovaný a vo veci je vedené objasňovanie pre rozhodnutie správneho orgánu.

Vybíjal si zlosť

Vybíjal si zlosť


V nočných hodinách hliadka MP na sídlisku Solinky spozorovala muža, ktorý päsťami a kopancami poškodil zaparkované auto na ulici Limbová. Mladík tak pripravil nemilé veľkonočné prekvapenie majiteľke vozidla, ktorá sa po zobudení dostavila na miesto. Z dôvodného podozrenia spáchania trestného činu si vec na mieste prevzal Policajný zbor.

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…


Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie mestskej polície v počte 30 pracovníkov. Polícia bude poriadkovým útvarom s vlastným štatútom. Týmito vetami, uverejnenými v kronike nášho mesta zo dňa 15.2.1991 sa začala novodobá etapa fungovania Mestskej polície Žilina, ktorá práve dnes oslavuje 30. výročie svojho vzniku 

Viete, že mesto malo aj tzv. klietku hanby i stĺp hanby na rínku pri studni v smere na Hodžovu ulicu, kde bol odsúdený vystavený posmechu a opovrhnutiu okoloidúcich ? Aj takéto zaujímavosti sa dozviete v publikácii o histórii aj súčasnosti mestskej polície.


PUBLIKÁCIA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA

…na stiahnutie TU.

Štíhla fešanda 🐍 už druhýkrát..

Štíhla fešanda 🐍 už druhýkrát..


Tento rok náš kolega – herpetológ už po druhýkrát odchytával hada.

V prvom prípade to bolo v servise motorových vozidiel, kde sa užovka stromová ukryla v motorovej časti auta.

Teraz bol odchyt uskutočnený v zbernom dvore, kde jeho zamestnanec nahlásil mladú vretenicu. Náš kolega prišiel a zistil, že sa jedná o užovku hladkú, gravidnú samičku. V oboch prípadoch boli nejedovaté plazy po vyrozumení Správy NP Malá Fatra vypustené do voľnej prírody vo vhodnej lokalite. Chválime postup pracovníka Zberne odpadov Žilina.