Zajtra sa mesto zaplní…

Zajtra sa mesto zaplní…


Zajtra sa mesto zaplní.

Začína nový školský rok. Vodiči, rodičia, školáci, deti, zbystrite na cestách a priechodoch pozornosť !

Na viac ako desiatku kritických priechodov pre chodcov každý deň v blízkosti školských zariadení budú znova dohliadať hliadky MP. Dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke uvedeným spôsobom zvyšujeme bezpečnosť prechádzajúcich detí ale aj dospelých. Jedným z pravidiel a povinností v zmysle zákona o cestnej premávke je aj to, že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

Rodičia, poučte preto svoje deti ako sa správať v cestnej premávke, my sa vynasnažíme, aby ďalší školský rok bol na priechodoch pre chodcov bezpečný pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Medzinárodne hľadaná osoba…

Medzinárodne hľadaná osoba…


Medzinárodne hľadaná osoba v rukách polície.

V Parku Ľ. Štúra bol hliadkou MP zistený a následne zadržaný 26 ročný muž z dôvodu príkazu na zatknutie. Proti menovanému boli z dôvodu obavy možného úteku použité hmaty, chvaty a putá, po čom bol bezodkladne predvedený na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru.

V nočných hodinách bolo v centre mesta hliadkou MP spozorované motorové vozidlo zn. Audi vychádzajúce z pešej zóny, ktorého vodič bol zastavený z dôvodu podozrenia spáchania priestupku. Pretože osoba nedokázala hodnoverne preukázať svoju totožnosť a javila známky požitia alkoholu, bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru. Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o muža, po ktorom bolo vyhlásené miestne pátranie. Vo vozidle sa nachádzal aj iný pasažier – 50 ročný muž. Kontrolou hliadka zistila, že sa jedná o osobu, na ktorú bol vydaný medzinárodný príkaz na zatknutie. Osoby boli predvedené na Obvodné oddelenie Policajného zboru.

Spoločne zistíme páchateľov…

Spoločne zistíme páchateľov…


Spoločne zistíme páchateľov

Za opravy poškodených dopravných značiek v meste, ktoré sú majetkom mesta platíme všetci. Náklady na obnovu alebo opravu poškodených dopravných značiek sú hradené z rozpočtu mesta, teda vandali spôsobujú škodu nám všetkým. Pritom ide o nemalé sumy.

Dnes hliadka MP zistila poškodených 6 ks zvislých dopravných značiek v úseku ulíc Nešporova – Kraskova. Je zrejmé, že mentálna kondícia nedovoľuje páchateľom, aby si uvedomili, že takýmto konaním môže dôjsť k fatálnej dopravnej nehode.

Odcudzenie zvislej dopravnej značky predstavuje poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Tomu, „kto odstráni alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo príkazovú“, v prípade usvedčenia hrozí väzenie na jeden rok až päť rokov. Trest za poškodenie dopravnej značky sa odvíja podľa výšky škody a pokiaľ by sa páchateľovi dokázala vina, môže v malej miestnosti so zamrežovaným oknom stráviť až jeden rok.

Predpokladom pre potrestanie je pochopiteľne odhalenie a najmä usvedčenie páchateľa. Preto všímavosť, neľahostajnosť k protiprávnemu konaniu, k tomu, čo sa deje za oknami a bránami domov, pomôže. Pomôže akákoľvek informácia na mestskú alebo štátnu políciu.

Mestská polícia Žilina – prevencia…

Mestská polícia Žilina – prevencia…


Príjemnú atmosféru v detskom tábore pripravili preventisti Mestskej polície Žilina

Preventisti Mestskej polície Žilina spestrili prázdninový program deťom v detskom tábore v Gbeľanoch.

Zábavné súťaže, vyskúšanie si policajnej výstroje a fotenie sa v policajnej makete priniesli deťom radosť a pekné zážitky.

Oživený pacient a svojské…

Oživený pacient a svojské…


Oživený pacient a svojské „poďakovanie“ záchranárom.

Včera na poludnie prijala MP žiadosť o súčinnost pri poskytnutí predlekárskej prvej pomoci pacientovi, ktorý skolaboval v priestore čerpacej stanice. Po príchode hliadky MP na miesto bolo zistené, že u muža došlo k náhlej zástave srdca. Z toho dôvodu bol hliadkou použitý automatický externý defibrilátor (AED) a začatá kardiopulmonálna resuscitácia do príchodu posádky rýchlej zdravotnej pomoci. Muža sa podarilo oživiť, zdravotná služba previezla muža do nemocnice.

Operačné stredisko MP prijalo telef. oznam ohľadom ležiacej osoby na ulici Závodská cesta. Po príchode hliadky bola už na mieste posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá mužovi poskytovala pomoc. V prítomnosti hliadky začal muž stupňovať svoju agresivitu a pokúsil sa zaútočiť na zdravotníkov päsťami. Z toho dôvodu boli použité donucovacie prostriedky – hmaty, chvaty, putá a poskytnutá súčinnosť pri prevoze pacienta do nemocnice, kde sa upokojil.

Žiaľ, aj takúto trpkú príchuť a skúsenosť zažívajú čoraz častejšie posádky zdravotníkov. Ľudia, bez ktorých sa v núdzi nezaobídeme. Bez ich pomoci nemusíme prežiť. Za MP len toľko – vážime si vás a budeme vás aj naďalej chrániť. Spolupráca bola, je a bude.