Bitka, krádeže, rozkopané smetné …

Bitka, krádeže, rozkopané smetné …


Bitka, krádeže, rozkopané smetné nádoby aj poškodené dvere.

Takmer dve hodiny po polnoci operačné stredisko MP prijalo telef. oznam ohľadom osôb, ktoré sa násilím dobíjajú do vchodu bytovky na sídlisku Hájik. Po neúspešnom vniknutí do priestorov sa osoby presunuli do iného vchodu. Hliadkami MP boli za pomoci poskytnutia kamerového záznamu z domových kamier, osoby zodpovedajúce popisu zadržané. Jednalo sa o 2 ženy a 1 muža (roč. 85,89,94). Po obhliadke bolo zistených viacero poškodených vchodových dverí, preto vec ďalej hliadka riešila v súčinnosti s Policajným zborom.

Počas víkendu hliadky MP riešili 121 priestupkov, zasahovali pri ruvačke, vykonali kontroly narušených chránených objektov, zistili prevádzky pri predaji a podávaní alkoholických nápojov mladistvým osobám, zistili páchateľov rozbitých vchodových dverí domu, rozkopaných smetných nádob na ulici, krádeže tovaru v obchodoch, poskytli pomoc ležiacim osobám a zistili dve vozidlá taxislužby, ktoré nespĺňali podmienky na prevádzku v zmysle zákona.

Žilina bude mať detské dopravné ihrisko …

Žilina bude mať detské dopravné ihrisko …


Žilina bude mať detské dopravné ihrisko s najmodernejšou výbavou

Detské dopravné ihrisko na Nanterskej ulici na sídlisku Vlčince, ktoré je v správe Mestskej polície Žilina, dostane nové moderné učebné pomôcky. Mesto Žilina získalo na ich kúpu grant vo výške 40-tisíc eur z Nadácie Kia Slovakia.

Výučba dopravnej výchovy bude pre žilinských školákov oveľa zábavnejšia a interaktívnejšia vďaka novej modernej výbave. O bezpečnom správaní v cestnej premávke sa navyše budú po novom vzdelávať aj žiaci druhého stupňa. Ako uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, doposiaľ bola výuka dopravnej výchovy zameraná len na deti prvého stupňa základných škôl, pričom starší žiaci a stredoškoláci neboli do tejto výuky zapojení. „Nástrahy cestnej premávky, nové dopravné prostriedky na trhu, ako aj neustále rastúci počet dopravných nehôd a následkov na zdraví nás núti prijímať preventívne opatrenia,“ vysvetlil P. Fiabáne. Pri výuke starších detí bude podľa jeho slov najväčším prínosom zakúpenie dvoch auto trenažérov, ktoré žiakom umožnia praktické cvičenia. Učebňu dopravnej výchovy navyše doplní nová interaktívna tabuľa s projektorom, okuliare simulujúce požitie alkoholických nápojov či prenosné dopravné ihrisko.

Teoretickú výučbu dopravnej výchovy žilinských školákov zabezpečuje referát prevencie Mestskej polície v Žiline v učebni pri dopravnom ihrisku. Od februára učia deti efektívnejšou a hravejšou formou prostredníctvom nových pracovných zošitov, ktoré získali z oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. „Referát prevencie Mestskej polície Žilina pripravil na školský rok 2023/2024 novú koncepciu výučby dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku. Podľa tejto koncepcie sa bude výuka pre deti prvého stupňa základných škôl realizovať kontinuálne od 1. po 4. ročník, pričom v teoretickej časti deťom do veľkej miery pomôžu práve pracovné zošity, ktoré sme doposiaľ nemali k dispozícii,“ uviedol náčelník mestskej polície v Žiline Peter Mišejka. Doplnil, že získané teoretické vedomosti si deti následne overia v praxi na detskom dopravnom ihrisku. Štvrtáci po absolvovaní krátkeho vedomostného testu získajú od mestskej polície preukaz cyklistu. „Dopravnú výchovu považujeme za dôležitú súčasť vzdelávania. Iniciatíva mestskej polície vytvorí atraktívne podmienky pre interaktívnu výchovu detí, ktorá prispeje k prevencii a ich bezpečnosti. Sme veľmi radi, že môžeme grantom prispieť na obstaranie moderných a praktických pomôcok,“ uzavrel Tomáš Kováč, správca Nadácie Kia Slovakia.

Barbora Zigová

hovorkyňa mesta

Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina


Hliadkami MP bol na ulici A. Kmeťa zistený a zadržaný muž (roč. 1991), podozrivý zo spôsobenia požiaru mestského nájomného bytu na ul. J. Hronca dňa 17.2.2023. Menovaného si po vykonaní potrebných úkonov na mieste prevzali privolaní príslušníci OR PZ OKP – odd. násilnej kriminality.

Krátko po jednej hodine v noci operátor tiesňovej linky 112 požiadal o preverenie telefonického oznamu muža, ktorý uviedol, že ide skočiť pod vlak. Hliadkou bol pred železničnou stanicou zistený muž z Turčianskych Teplíc (1989), ktorý uviedol, že požil 10 tabliet lieku diazepam, ktoré zapil alkoholom. Na miesto bola privolaná sanitka RZP, ktorej posádka si prevzala muža do opatery.


Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina


Spoločnými silami proti kyberšikane.

Preventistky Mestskej polície Žilina sa spojili so študentami Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU a pripravili sériu prednášok na tému bezpečného správania sa na internete a sociálnych sieťach.

Stretnutia absolvovali žiaci II. stupňa jednej zo základných škôl v Žiline a nasledovať budú prednášky pre študentov stredných škôl.

Téma je nanajvýš aktuálna a veríme, že aj pohľad mladých ľudí – vysokoškolákov napomôže mladším rovesníkom správne sa zorientovať v kyberpriestore a využívať ho správne a hlavne bezpečne.

Nepoctivý biznis čierneho taxikára.

Nepoctivý biznis čierneho taxikára.


Nepoctivý biznis čierneho taxikára.

Zvláštne výstražné, svetelné a zvukové znamenie použila hliadka na zastavenie vodiča vozidla označeného ako TAXI. Následná vykonaná kontrola odhalila závažné nedostatky. Záznam z kontroly bude postúpený dopravnému správnemu orgánu, ktorý môže uložiť sankciu až do výšky 15 000 eur.

Vodič vozidla porušil viaceré ustanovenia podľa § 29 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Vozidlo nebolo zaevidované v koncesii, nebolo označené obchodným menom prevádzkovateľa na obidvoch predných dverách, nebolo vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI, vodič nemal preukaz vodiča taxislužby. Uvádzal, že nefunguje ako taxi, ale len prišiel pre kamarátku. Zo lži ho usvedčila pasažierka, ktorá príslušníkom uviedla, že si na prevoz domov zavolala taxislužbu.