Okrsok Vlčince

Veliteľ okrsku a veliteľ zmeny:

Komisár Miloš TOMAŠEC email: tomasec@mpza.sk

Zástupca veliteľa okrsku a zastupca veliteľa zmeny:

Starší inšpektor Marián JÁNOŠÍK.


Okrsok má v rámci rajonizácie mesta pôsobnosť v týchto mestských častiach:

Vlčince 1,2,4 – mapa

Vlčince 3 – mapa

Mestské časti Žiliny:

Rosinky – mapa

Trnové – mapa

Mojšová Lúčka – mapa

Lesopark –

Vodné dielo –

Hranice okrsku:

Nemocničná, Bôrická cesta, Na Malý Diel, Univerzitná, Lesopark – hranice katastra, Rosinská, Pri Celulózke, Košická.

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.


– plní úlohy MP na celom území mesta Žilina