Okrsok Vlčince

Veliteľ okrsku:

kom. Miloš TOMAŠEC

email: tomasec@mpza.sk

Zástupca veliteľa okrsku:

st. inšp. Marián JANOŠÍK

email: janosik@mpza.sk


Územná pôsobnosť okrsku:

Vlčince 1,2,4 – mapa

Vlčince 3 – mapa

Mestské časti Žiliny:

Rosinky – mapa

Trnové – mapa

Mojšová Lúčka – mapa

Lesopark –

Vodné dielo –

Hranice okrsku:

Nemocničná, Bôrická cesta, Na Malý Diel, Univerzitná, Lesopark – hranice katastra, Rosinská, Pri Celulózke, Košická.

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.