MAREC – APRÍL 2021

13. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 431

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 277

OZNAM

Mestská polícia Žilina oznamuje občanom, že v súvislosti so zriadením stálej služby na okrsku Vlčince / Solinky majú k dispozícii mobilné telefónne číslo +421 905 608 008 priamo na tento okrsok, na ktorom môžu kontaktovať nonstop hliadku mestskej polície. Samozrejme stále platia aj telefónne čísla na stálu službu na Hollého ul., ako aj tiesňová linka 159.

04.04.2021

13.40 hod. Oznamovateľ nahlásil hliadke MP, že na Autobusovej stanici spozoroval troch mladíkov, ktorí fixkou pokreslili jeden z predajných stánkov na trhovom mieste. Hliadkou MP jeden z mladíkov zadržaný na ul. P. O. Hviezdoslava. Následne zadržaný uviedol, že stánok pokreslil jeho kamarát, ktorý už utiekol na autobus. Po telefonickom hovore sa mladík na miesto vrátil a ku skutku sa priznal. Následne bol nápis s rozmermi cca 70x20cm z predajného stánku odstránený.

03.04.2021

10:05 hod. Prijatý telefonický oznam týkajúci sa bitky dvoch psov na ul. Moyzesovej. Hliadkou MP na mieste zistený muž, ktorý uviedol, že pri venčení napadol jeho psa rasy stafford pes rovnakej rasy, ktorého viedla staršia žena. Obidva psy boli upevnené na vôdzke, avšak žena svojho psa nedokázala ovládať a po incidente so svojim psom z miesta odišla. Hliadka MP kontaktovala ženu v mieste bydliska a zadokumentovala vec pre ďalšie riešenie v správnom konaní. V  minulosti už došlo ku konfliktu rovnakých psov, kedy sa poškodený s majiteľkou dohodol na úhrade veterinárneho ošetrenia.

30.03.2021

19:40 hod. Hliadkou MP zistené na Nám. A. Hlinku dve mladistvé osoby, ktoré javili známky požitia alkoholu. Počas riešenia udalosti bolo zistené, že muž mladistvej ponúkal finančnú odmenu za obnaženie sa a vykonanie sexuálneho aktu. Nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu ,,ohrozovanie mravnej výchovy mládeže“, bola vec konzultovaná s OO PZ Žilina – východ, kde bolo dohodnuté, že je nutné aby sa žena dostavila na príslušné oddelenie PZ SR v sprievode zákonného zástupcu, za účelom nahlásenia veci. Vo veci bola kontaktovaná matka mladistvej, ktorá uviedla, že jej dcéra dostala podobné ponuky už v minulosti a preto nasledujúci deň podajú potrebné oznámenie.