FEBRUÁR 2021

7. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 449

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 260

OZNAM

Mestská polícia Žilina oznamuje občanom, že v súvislosti so zriadením stálej služby na okrsku Vlčince / Solinky majú k dispozícii mobilné telefónne číslo +421 905 608 008 priamo na tento okrsok, na ktorom môžu kontaktovať nonstop hliadku mestskej polície. Samozrejme stále platia aj telefónne čísla na stálu službu na Hollého ul., ako aj tiesňová linka 159.

21.02. 2021

22:10 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom pohybu divých svíň prevracajúcich smetné nádoby na ul. M. Bela. Hliadkou MP na mieste smetné nádoby odstránené z vozovky a zvieratá v rámci možnosti odplašené do priestoru mimo obytnú zónu.

17.02.2021

20:25 hod. Hliadka MP upozornená na fyzickú potýčku dvoch osôb v priestore parkoviska Supermarketu Tesco na ul. M. Bela. Na mieste zistené dve ženy, svedkami jedna z nich označená ako útočníčka, ktoré uviedli, že sa jedná o dlhodobý spor medzi nimi. Ženy nemali žiadne viditeľné známky vonkajších zranení, poučené o možnosti ďalšieho postupu. Počas riešenia situácie sa k hliadke dostavil muž, ktorý uviedol, že je týraný zo strany matky -útočníčky. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Žilina – západ, ktorá si riešenie nahlásenej udalosti prevzala.

16.02.2021

09:11 hod. Oznamovateľ nahlásil, že sa v rozmedzí 30 minút stratila jeho maloletá dcéra  počas hry pred bytovým domom na ul. Severná. Na miesto vyslané hliadky MP za účelom pátrania po maloletej osobe. Hliadkou MP stratené dievča zistené v priestore pred PJ Junior a následne odovzdané otcovi.