AUGUST 2020

32. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 435

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 284

09.08.2020

20:22 hod. Operátorom tiesňovej linky 112 bolo požiadané o preverenie oznamu ohľadom osôb pod vplyvom alkoholu na Mariánskom námestí, ktoré sa správajú agresívne. Hliadkami MP na mieste zistený muž pod vplyvom alkoholu s rezným poranením v oblasti ruky /prst/,  rozbil sklenený pohár o zem a vyhrážal sa ublížením na zdraví prítomným osobám slabšej sociálnej vrstvy, všetci pod vplyvom alkoholu, bez viditeľných zranení. Po upokojení situácie bol hliadkou MP zranený muž ošetrený, bez nutnosti privolania RZP.

05.08.2020

15:30 hod. Pracovníčka komunitného centra na ul. Bratislavská telefonický nahlásila muža narúšajúceho verejný poriadok a inhalujúceho prchavé látky z igelitového vrecka. Po príchode hliadky MP na miesto sa už osoba nachádzala na streche priľahlého bytového domu, kde sa pridržiavala komína. Po krátkom vyjednávaní sa muža podarilo presvedčiť, aby strechu opustil a zišiel do bezpečia, kde si ho následne prevzala sanitka RZP za účelom vyšetrenia na psychiatrickom oddelení.

03.08.202019:43 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že jej sused na ul. Hollého z okna na prízemí opakovane strieľa po túlavých zvieratách s bližšie neurčenou zbraňou. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, po rozhovore s oznamovateľkou privolaná hliadka PZ SR vzhľadom na podozrenie zo spáchania priestupku na úseku zbraní a streliva, respektíve trestného činu týrania zvierat. V súčinnosti s hliadkou PZ SR kontaktovaný muž, ktorý uviedol, že používa vzduchovú pištoľ, avšak poprel, že by dnes nejaké zviera usmrtil. Ďalšie riešenie v kompetencii hliadky PZSR.