OKTÓBER 2020

42. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 356

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 189

16.10.2020

18:45 hod. Prijatý telefonický oznam od vodiča trolejbusu, ohľadom neprispôsobivých osôb, ktoré sa fyzicky napádali v linke ako aj na zastávke MHD. Hliadkou MP na mieste zistení dvaja muži pod vplyvom alkoholu, ktorí sa fyzicky napadajú. Obaja bez viditeľných vonkajších zranení, poučený o možnosti ošetrenia a následného podania oznámenia na najbližšom útvare PZ SR

15.10.2020

15:40 hod. Hliadkou MP zistený muž sediaci na lavičke v Sade SNP, ktorý bol bez ponožiek, topánok a zjavne v zlom psychickom stave. Neustále opakoval, že chce spáchať samovraždu. OS MP Žilina mu bola privolaná sanitka, ktorá si ho prevzala do starostlivosti. Hliadkou MP bola posádke sanitky poskytnutá asistencia pri prevoze do nemocnice na psychiatrické oddelenie.

12.10.2020

11:42 hod. Prijatý telefonický oznam pracovníka FNsP obsluhujúceho rampy pri vjazde a výjazde do areálu nemocnice na ul. Nemocničná, ohľadom vodiča, ktorý chcel prejsť cez uzatvorenú rampu a správa sa agresívne. Jednalo sa o spor medzi taxikárom a pracovníkom FNsP. Ku škode na motorovom vozidle, ani rampe nedošlo. Situácia upokojená, osoby poučené o možnostiach ďalšieho riešenia.