SEPTEMBER 2020

38. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 409

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 218

17.9.2020

07:24 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom dvoch podozrivých osôb /muž a žena/, ktoré sa informovali na fungovanie detskej družiny na ul. Gaštanová a sledovali prichádzajúce deti. Hliadku MP od riaditeľky ZŠ na mieste zistené, že sa jedná o muža, ktorý pravidelne čakáva na svojich synov a dcéru, ktorí sú určení do starostlivosti matky. Celú situáciu už ma riešení vedenie školy v spolupráci s ÚPSVaR. Riaditeľka ZŠ ďalej hliadke MP uviedla, že dcéra je odovzdávaná iba do rúk matky, ktorá vec rieši súdnou cestou. Situácia telefonicky konzultovaná s OOPZ SR Žilina.

16.9.2020

12:07 hod. Oznamovateľ nahlásil nájdenú peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou v okolí obchodného centra Dubeň. Hliadkou MP bola peňaženka od oznamovateľa prevzatá. V peňaženke sa nachádzali osobné doklady a finančná hotovosť vo výške 95 €. Peňaženka bola majiteľovi vrátená v mieste trvalého bydliska.

14.9.2020

15:17 hod. Prijatá telefonická žiadosť operátora linky 155 o preverenie osoby na Nám. A. Hlinku, ktorá požaduje lekárske ošetrenie. Hliadkou MP namieste zistený muž, so značne zahnisanou dolnou končatinou, s ktorej mu vytekala tekutina. Okamžite bol vyrozumený operátor záchrannej linky 155, bola mu hliadkou v rámci možností poskytnutá predlekárska prvá pomoc a následne sa na miesto dostavila posádka RZP, ktorá si muža prevzala do svojej starostlivosti.