NOVEMBER 2020

47. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 295

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 212

20.11.2020

11:00 hod. Pri zabezpečovaní výdaja obeda na ul. Lichardova zaznamenaný konflikt dvoch mužov, pričom pri fyzickom kontakte jeden spadol na zem a spôsobil si krvácajúce zranenie hlavy. Na miesto privolaná RZP, ktorá si menovaného prevzala na ošetrenie. Hliadkou MP poučený o možnosti regresného konania.

16.11.2020

10:30 hod. Oznamovateľ telefonicky požiadal kynológa o pomoc ohľadom ošetrenia psa, ktorého pri ZŠ Hollého napadli neznáme osoby rómskej národnosti, pričom jemu a jeho psovi spôsobili rezné rany. Kynológom poskytnuté psovi veterinárne ošetrenie a poškodený, bol odporučený udalosť nahlásiť PZ SR.