Okrsok Solinky

Veliteľ okrsku:

kom. Mgr. Ladislav ZEMÁNEK

email: zemanek@mpza.sk

Zástupca veliteľa okrsku:

st. inšp. Ján MAJERÍK

email: majerik@mpza.sk


Územná pôsobnosť okrsku:

Solinky – mapa

Partizánsky cintorín –

Mestské časti Žiliny:

Bytčica – mapa

Hliny 5, 6, 7 – mapa

Bôrik –

Hranice okrsku:

Rajecká, Kopanice, Univerzitná, Na Malý Diel, Mostná

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra