Okrsok Solinky

Veliteľ okrsku a veliteľ zmeny:

Komisár Mgr. Ladislav ZEMÁNEK email: zemanek@mpza.sk

Zástupca veliteľa okrsku a zástupca veliteľa zmeny:

Starší inšpektor Ján MAJERÍK.


Okrsok má v rámci rajonizácie mesta pôsobnosť v týchto mestských častiach:

Solinky – mapa

Partizánsky cintorín –

Mestské časti Žiliny:

Bytčica – mapa

Hliny 5, 6, 7 – mapa

Bôrik –

Hranice okrsku:

Rajecká, Kopanice, Univerzitná, Na Malý Diel, Mostná

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra


– plní úlohy MP na celom území mesta Žilina