Okrsok Mesto – Centrum

Veliteľ okrsku a veliteľ zmeny:

Komisár Martin Pekný email: pekny@mpza.sk 

Zástupca veliteľa okrsku a zástupca veliteľa zmeny:

Starší inšpektor Peter RODZIŇÁK.


Okrsok má v rámci rajonizácie mesta pôsobnosť v týchto mestských častiach:

Centrum mesta – mapa

Hliny 1-4, 8 – mapa

Mestské časti Žiliny:

Budatín – mapa

Zádubnie – mapa

Zástranie – mapa

Považský Chlmec – mapa

Vranie – mapa

Brodno – mapa

Hranice okrsku:

Ľavobrežná, Bratislavská, Oceliarska, Priemyselná, Závodská cesta, Mostná, Nemocničná, Na Horevaží, P. O. Hviezdoslava

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.


– plní úlohy MP na celom území mesta Žilina