OKRSOK MESTO – CENTRUM

Veliteľ okrsku:

kom. Martin PEKNÝ

email: pekny@mpza.sk 

Zástupca veliteľa okrsku:

inšp. Peter RODZIŇÁK

email: rodzinak@mpza.sk 


Územná pôsobnosť okrsku:

Centrum mesta – mapa

Hliny 1-4, 8 – mapa

Mestské časti Žiliny:

Budatín – mapa

Zádubnie – mapa

Zástranie – mapa

Považský Chlmec – mapa

Vranie – mapa

Brodno – mapa

Hranice okrsku:

Ľavobrežná, Bratislavská, Oceliarska, Priemyselná, Závodská cesta, Mostná, Nemocničná, Na Horevaží, P. O. Hviezdoslava

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.