Okrsok Hájik

Veliteľ okrsku a veliteľ zmeny:

Komisár Mgr. Peter JURÍČEK email: juricek@mpza.sk

Zástupca veliteľa okrsku a zástupca veliteľa zmeny:

Starší inšpektor Róbert PECHA.


Okrsku má v rámci rajonizácie mesta pôsobnosť v týchto mestských častiach:

Hájik – mapa

Mestské časti Žiliny:

Závodie – mapa

Bánová – mapa

Strážov – mapa

Žilinská Lehota – mapa

Hradisko –

Hranice okrsku:

Hranice okrsku

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra