Okrsok Hájik

Veliteľ okrsku:

kom. Mgr. Peter JURÍČEK

email: juricek@mpza.sk

Zástupca veliteľa okrsku:

st. inšp. Róbert PECHA

email: pecha@mpza.sk


Územná pôsobnosť okrsku:

Hájik – mapa

Mestské časti Žiliny:

Závodie – mapa

Bánová – mapa

Strážov – mapa

Žilinská Lehota – mapa

Hradisko –

Hranice okrsku:

Hranice okrsku

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra