Novinky

Mestská polícia Žilina…

Mestská polícia Žilina…

✔Mestská polícia Žilina dlhodobo spolupracuje so Správou Národného parku Malá Fatra hlavne v oblasti nálezov aj zranených chránených živočíchov v našom meste 🦅 V súčasnej dobe evidujeme viac telefonátov od obyvateľov ohľadom vypadnutých mláďat vtákov dravcov...

Odcudzený kanalizačný …

Odcudzený kanalizačný …

Poznáte ho? ul. Pod Hradiskom – operačné stredisko prijalo telefonický oznam ohľadom nebezpečnej dopravnej situácie pri firme Tesatel, kde bol odcudzený kanalizačný poklop. Hliadka MP dočasne miesto označila dopravným kužeľom a vyrozumela príslušné organizácie. Podľa...

Bicykel bez majiteľa…

Bicykel bez majiteľa…

Prihlási sa majiteľ-ka ženského bicykla zn. Merida, typu Juliet, o ktorý nikto nejaví záujem? Zistený na J.C. Hronského. Bližšie informácie na stálej službe MP.

Požiar v jednom z bytov…

Požiar v jednom z bytov…

Operačné stredisko MP prijalo telefonický oznam ohľadom požiaru v jednom z bytov na sídlisku Vlčince. Na miesto boli vyslané hliadky MP a o veci boli informovaní hasiči. Po príchode hliadok na miesto bol zistený zadymený vchod bytového domu a následne bol vykonaný...

Každá nehnuteľnosť…

Každá nehnuteľnosť…

Každá nehnuteľnosť, každý byt, dom majú svoje vstupné, či vchodové dvere. Ľudia akokeby si vôbec neuvedomovali dôležitosť ich zamykania. To isté platí aj o bezpečnostných dverách. Aj tie treba zamykať. Pokiaľ sme aj doma, netreba sa spoliehať iba na pribuchnuté dvere....

Zadržanie páchateľa…

Zadržanie páchateľa…

25. 5. 2020 v čase o 22:29 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telef. oznam ohľadom rušenia nočného kľudu a poškodzovania stojacich vozidiel na ulici Čajakova. Vyslaná hliadka zistila osobu, ktorá utekala z uvedenej ulice. Po zadržaní za použitia donucovacích...