Novinky

Každá nehnuteľnosť…

Každá nehnuteľnosť…

Každá nehnuteľnosť, každý byt, dom majú svoje vstupné, či vchodové dvere. Ľudia akokeby si vôbec neuvedomovali dôležitosť ich zamykania. To isté platí aj o bezpečnostných dverách. Aj tie treba zamykať. Pokiaľ sme aj doma, netreba sa spoliehať iba na pribuchnuté dvere....

Zadržanie páchateľa…

Zadržanie páchateľa…

25. 5. 2020 v čase o 22:29 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telef. oznam ohľadom rušenia nočného kľudu a poškodzovania stojacich vozidiel na ulici Čajakova. Vyslaná hliadka zistila osobu, ktorá utekala z uvedenej ulice. Po zadržaní za použitia donucovacích...