Novinky

Výpis z denníka udalostí

Výpis z denníka udalostí

SEPTEMBER 2020 38. týždeň Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 409 Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 218 17.9.2020 07:24 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom dvoch podozrivých osôb /muž a žena/, ktoré sa informovali na...

Mestská polícia Žilina v súčinnosti…

Mestská polícia Žilina v súčinnosti…

V stredu 23.9.2020 vykonala Mestská polícia Žilina v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na vymedzený okruh účastníkov cestnej premávky, cyklistov. Akcia sa uskutočnila na...

Dopravné ihrisko…

Dopravné ihrisko…

Mestská polícia Žilina plní v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Význam prevencie nespočíva iba v aktívnom pôsobení na jednotlivcov a cieľové skupiny ohrozené rôznymi formami...

Ležiaca osoba na železničnej trati

Ležiaca osoba na železničnej trati

05.09.2020 v čase o 12:46 hod. hliadka MP preverovala urgentný oznam ohľadom ležiacej osoby na ul. Bratislavská cesta v blízkosti železničnej trate, pričom je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie. Hliadka MP na mieste zistila osobu ležiacu na násype koľajiska....

Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina

V stredu začína školský rok. Vodiči, rodičia, školáci, deti, zbystrite na cestách a priechodoch pozornosť ! Na viac ako desiatku kritických priechodov pre chodcov každý deň v blízkosti školských zariadení budú znova dohliadať hliadky MP. Dohľadom nad bezpečnosťou a...

Oči kamier nespia 👁👁🎥

Oči kamier nespia 👁👁🎥

Operátor mestského kamerového systému spozoroval na terase prevádzky pri autobusovej stanici muža, ktorý počas rozhovoru a vzájomného objatia vyťahuje z vrecka nohavíc druhému mužovi peniaze. Po príchode hliadky prekvapený poškodený 42 ročný Žilinčan mestským...