Novinky

Výpis z denníka udalostí

Výpis z denníka udalostí

OKTÓBER 2020 42. týždeň Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 356 Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 189 16.10.2020 18:45 hod. Prijatý telefonický oznam od vodiča trolejbusu, ohľadom neprispôsobivých osôb, ktoré sa fyzicky napádali...

Práca s komunitou nie je krátkodobá záležitosť.

Práca s komunitou nie je krátkodobá záležitosť.

Práca s komunitou nie je krátkodobá záležitosť. Časť Bratislavskej ulice, ktorá je obývaná marginalizovanou skupinou či už rómskou komunitou alebo sociálne znevýhodnenými osobami, väčšina obyvateľov mesta vníma negatívne. Hlavnou príčinou bol neporiadok, ktorý sa...

Mestská polícia Žilina v súčinnosti…

Mestská polícia Žilina v súčinnosti…

V stredu 23.9.2020 vykonala Mestská polícia Žilina v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na vymedzený okruh účastníkov cestnej premávky, cyklistov. Akcia sa uskutočnila na...

Dopravné ihrisko…

Dopravné ihrisko…

Mestská polícia Žilina plní v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Význam prevencie nespočíva iba v aktívnom pôsobení na jednotlivcov a cieľové skupiny ohrozené rôznymi formami...

Ležiaca osoba na železničnej trati

Ležiaca osoba na železničnej trati

05.09.2020 v čase o 12:46 hod. hliadka MP preverovala urgentný oznam ohľadom ležiacej osoby na ul. Bratislavská cesta v blízkosti železničnej trate, pričom je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie. Hliadka MP na mieste zistila osobu ležiacu na násype koľajiska....

Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina

V stredu začína školský rok. Vodiči, rodičia, školáci, deti, zbystrite na cestách a priechodoch pozornosť ! Na viac ako desiatku kritických priechodov pre chodcov každý deň v blízkosti školských zariadení budú znova dohliadať hliadky MP. Dohľadom nad bezpečnosťou a...