Novinky

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie mestskej polície v počte 30 pracovníkov. Polícia bude poriadkovým útvarom s vlastným štatútom. Týmito vetami, uverejnenými v kronike nášho mesta zo dňa 15.2.1991 sa začala novodobá...

💗 Ako je to s vami milí občania?

💗 Ako je to s vami milí občania?

Patríte do kategórie, že ležiaceho človeka na verejnosti si nevšímate, alebo len letmo si pomyslíte, ďalší opitý? Ak patríte do skupiny, že človek, ako ľudská bytosť si zaslúži pozornosť a našu spolupatričnosť, máte od nás . Veď zajtra to môže byť ktokoľvek z nás, kto...

Výpis z denníka udalostí

Výpis z denníka udalostí

FEBRUÁR 2021 7. týždeň Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 449 Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 260 OZNAM Mestská polícia Žilina oznamuje občanom, že v súvislosti so zriadením stálej služby na okrsku Vlčince / Solinky majú k dispozícii...

Výzva pre občanov…

Výzva pre občanov…

V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa ste povinný sa preukázať dokladom oprávňujúcim Vás ku...

Mestská polícia Žilina oznamuje…

Mestská polícia Žilina oznamuje…

Od 1.1.2021 zabezpečujeme službu v meste a v mestských častiach podľa novej rajonizácie. Dávame do pozornosti nové telef. číslo +421 905 608 008 ktorým sa dovoláte na stálu službu/hliadku MP na policajnej stanici Vlčince, Nanterská 29, ktorá zabezpečuje svoju okrskovú...

Kontrola a regulácia chovu…

Kontrola a regulácia chovu…

Kontrola a regulácia chovu v komunite nekončí Kynológ MP a zároveň komunitný policajt rieši v marginalizovanej rómskej komunite na Bratislavskej ulici rôzne situácie a prípady. Dohliada aj na kontrolu chovu psov, ich reguláciu a snaží sa poskytovať poradenstvo v tejto...