Kontakt

Operačné okrskov MP Žilina:  operacne@mpza.sk


tiesňová linka tel. 159 – stála služba: + 421 41 56 21 166

tiesňová linka SMS pre občanov s poruchou sluchu a reči + 421 905 600 159


 

 

Náčelník MP Žilina – Vrchný komisár Peter MIŠEJKA: nacelnik@mpza.sk

Zástupca náčelníka MP Žilina – Starší komisár Mgr. Martin Matejko: zastupca@mpza.sk

 

 

Vnútorné a organizačné oddelenie:

Vedúca vnútorného a organizačného oddelenia: PhDr. Janka Hrošovská: hrosovska@mpza.sk

–          Vnútorné a organizačné oddelenie:

           Zuzana Turčanová: turcanova@mpza.sk

–          Referát ekonomický:

           Janka Capková: capkova@mpza.sk

           Viera Mičudová: micudova@mpza.sk

–          Referát hospodárskej správy:

           Ľubomír Strenitzer: strenitzer@mpza.sk

 

Oddelenie výkonu služby: Starší komisár PaedDr. Mgr. Milan Turčan: turcan@mpza.sk

–          OKRSOK MESTO-CENTRUM: Komisár Martin Pekný: pekny@mpza.sk

–          OKRSOK VLČINCE: Komisár Miloš Tomašec:  tomasec@mpza.sk

–          OKRSOK HÁJIK: Komisár Mgr. Peter Juríček:  juricek@mpza.sk

–          OKRSOK SOLINKY: Komisár Mgr. Ladislav Zemánek:  zemanek@mpza.sk

 

Oddelenie vzdelávania a policajných činností: Komisár Martin Sasák:  sasak@mpza.sk

–          Referát priestupkov: st. inšp. Otto Bašťovanský: bastovansky@mpza.sk; st. inšp. Ing. Miroslav Karak: karak@mpza.sk

–          Referát prevencie: prevencia@mpza.sk

           inšp. Marcela Benická: benicka@mpza.sk

           inšp. Bc. Martina Suchánková: suchankova@mpza.sk

–          Referát kynológie a odchytu zvierat: st. inšp. Ján Murárik: kynologia@mpza.sk; + 421 918 801 294

–          Referát informatiky a mestského kamerového systému:

           st. inšp. Ing. Peter Hucko: hucko@mpza.sk

           ml.inšp. Mária Makuková: makuková@mpza.sk

Spoločnosti a organizácie súvisiace s činnosťou MP Žilina

Mestský úrad Žilina

Námestie obetí komunizmu 1,
011 31   Žilina

www.zilina.sk

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Košická 2
010 01   Žilina

Podrobné informácie o systéme parkovania nájdete na  www.parkovaniezilina.sk

Sťažnosti a otázky píšte na pripomienky@parkovaniezilina.sk

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Kvačalova 2
011 40   Žilina

www.dpmz.sk

Kontaktujte nás

7 + 9 =