Kontakt

ADRESA

Mestská polícia Žilina

Hollého 11

010 01 Žilina

KONTAKT

Tiesňová linka: 159

Stála služba: +421 41 56 21 166

Tiesňová linka SMS pre občanov s poruchou sluchu a reči: +421 905 600 159

email: operacne@mpza.sk

Vedenie

Náčelník Mestskej polície Žilina: vr. kom. Peter MIŠEJKA

email: nacelnik@mpza.sk

Zástupca náčelníka Mestskej polície Žilina: st. kom. Mgr. Martin MATEJKO

email: zastupca@mpza.sk

Vnútorné a organizačné oddelenie

Vedúca vnútorného a organizačného oddelenia: PhDr. Janka HROŠOVSKÁ

email: hrosovska@mpza.sk

–          Vnútorné a organizačné oddelenie: Zuzana TURČANOVÁ

email: turcanova@mpza.sk

–          Referát ekonomický: Janka CAPKOVÁ

email: capkova@mpza.sk

–          Referát ekonomický – mzdová učtáreň: Viera MIČUDOVÁ

email: micudova@mpza.sk

–          Referát hospodárskej správy: Ľubomír STRENITZER

email: strenitzer@mpza.sk

 Oddelenie výkonu služby

Vedúci oddelenia výkonu služby:  st. kom. PaedDr. Mgr. Milan TURČAN

email: turcan@mpza.sk

–          Veliteľ Okrsku Mesto – centrum: kom. Martin PEKNÝ

email: pekny@mpza.sk

–          Veliteľ Okrsku Vlčince: kom. Miloš TOMAŠEC

mail: tomasec@mpza.sk

–          Veliteľ Okrsku Hájik kom. Mgr. Peter JURÍČEK

email: juricek@mpza.sk

–          Veliteľ Okrsku Solinky kom. Mgr. Ladislav ZEMÁNEK

email: zemanek@mpza.sk

Oddelenie vzdelávania a policajných činností

Veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností: kom. Martin SASÁK

email: sasak@mpza.sk

–          Referát priestupkov: st. inšp. Otto BAŠŤOVANSKÝ, st. inšp. Ing. Miroslav KARAK

email: bastovansky@mpza.skkarak@mpza.sk

–          Referát prevencie: inšp. Marcela BENICKÁ, inšp. Bc. Martina SUCHÁNKOVÁ

email: prevencia@mpza.skbenicka@mpza.sk, suchankova@mpza.sk

–          Referát kynológie a odchytu zvierat: st. inšp. Ján MURÁRIK

email: kynologia@mpza.sk; mobil: + 421 918 801 294

–          Referát informatiky a mestského kamerového systému: st. inšp. Ing. Peter HUCKO, inšp. Mária MAKUKOVÁ

email: hucko@mpza.skmakuková@mpza.sk

Napíšte nám

3 + 2 =