Zistené a vyriešené priestupky: 1492
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 879

sk_SKSlovak