Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina


Cyklohliadky v letných mesiacoch využíva MsP Žilina už niekoľko rokov.

Novinkou sú motohliadky, ktoré sú vybavené automatickým externým defibrilátorom (AED) a zdravotníckym vybavením pre prípad pomoci obyvateľom a návštevníkom nášho mesta.


Pomoc dezorientovanej osobe

Pomoc dezorientovanej osobe


Pomoc dezorientovanej osobe

Dvadsať minút po polnoci operátor linky 112 požiadal o preverenie oznamu od ženy, ktorá mala zablúdiť niekde v okolí Rondla z dôvodu zrakového a iného zdravotného postihnutia. Hliadkou MP bola oznamovateľka prostredníctvom postupného vyťažovania cez mobilný telefón zistená na ul. Závodského. Následne bola žena prevezená do miesta bydliska, kde si ju prevzal rodinný príslušník.

Bitka v herni upriamila pozornosť na hľadanú osobu

Aktivácia poplachového zariadenia mala za následok výjazd hliadky v čase 02:11 hod. do herne v centre mesta. Dôvodom boli nezhody medzi tromi zákazníkmi, ktoré vyústili do fyzického konfliktu. Schladenie hlavy potreboval jeden zo zúčastnených, proti ktorému hliadka použila donucovacie prostriedky. Po obnovení verejného poriadku bolo preverovaním zistené, že jeden z trojice mužov figuruje v databáze hľadaných osôb a tak putoval do rúk privolanej hliadke Policajného zboru, ktorá si hľadaného a vec prevzala.

Návšteve materskej škôlky sa deti potešili

Návšteve materskej škôlky sa deti potešili


Návšteve materskej škôlky sa deti potešili

Policajti Mestskej polície Žilina spoločne s dopravnou políciou navštívili deti v Materskej škôlke v Bytčici. Deťom vysvetlili základné rozdiely medzi mestskou a štátnou políciou, v rámci prednášky „Priateľ policajt“ deťom priblížili prácu polície a napokon deťom urobili radosť, keď si mohli osobne pozrieť policajné auto.


Zaostrené na nemotorových účastníkov cestnej premávky…

Zaostrené na nemotorových účastníkov cestnej premávky…


Zaostrené na nemotorových účastníkov cestnej premávky

Preventistky Mestskej polície Žilina sa od mája každý druhý utorok v mesiaci zamerajú na nemotorových účastníkov cestnej premávky v meste.

V tomto týždni sa sústredili na nemotorových účastníkov prechádzajúcich parkom Ľudovíta Štúra. Nakoľko ide o preventívno výchovnú akciu, prípadné menej závažné porušenia zákona riešia formou napomenutia.

Zámerom akcie je byť ohľaduplní. Slniečko láka do ulíc, parkov všetky vekové kategórie, či už na prechádzku alebo za športom, na bicykli, kolobežke, alebo mamičky s kočíkom, preto je dôležité aj v zónach, kde je vjazd vozidlám zakázaný, v parkoch a podobných komunikáciách dodržiavať zásady bezpečného pohybu nemotorových účastníkov.

Otvorené vozidlá lákajú zlodejov…

Otvorené vozidlá lákajú zlodejov…


Otvorené vozidlá lákajú zlodejov

So stúpajúcimi teplotami narastá počet vozidiel, ktoré hliadky MP zisťujú nezabezpečené (otvorené) na parkoviskách obchodných centier aj na sídliskách. Vo víre povinností často zabúdame po zaparkovaní skontrolovať svoje vozidlo, či má zatvorené okná, uzamknuté dvere s využitím bezpečnostných systémov. Takto ponúkame svoj majetok zlodejom !!!

Upozorňujeme, že zabezpečenie vozidla je povinnosťou vodiča v zmysle zákona o cestnej premávke. Podľa § 4 ods. 1 písm. h) je vodič povinný zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľadu.

Mestská polícia Žilina

Seniori sa potešili obnoveniu …


Seniori sa potešili obnoveniu stretnutí s mestskou políciou

Po uvoľnení opatrení príslušníci Mestskej polície Žilina obnovili návštevy v kluboch a domovoch pre seniorov. S vedomím, že táto skupina obyvateľstva bola počas pandémie najviac izolovaná od stretávania sa s blízkymi, kamarátmi, či susedmi, bola aktivita mestskej polície z ich strany veľmi vítaná. Policajti sa budú so seniormi pravidelne stretávať a rozprávať so zameraním na témy bezpečnosti seniorov doma a na ulici, podvody, bezpečnosť v doprave a podobne.

Seniori sú nielen vďační za všetky informácie, ale aj zvedaví a aktívni a vopred pripravení policajtkám, či policajtom položiť zaujímavé otázky a podeliť sa so skúsenosťami.

sk_SKSlovak