Mestská polícia Žilina v súčinnosti…

Mestská polícia Žilina v súčinnosti…


V stredu 23.9.2020 vykonala Mestská polícia Žilina v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na vymedzený okruh účastníkov cestnej premávky, cyklistov.

Akcia sa uskutočnila na základe množiacich sa podnetov o výskyte kolízií medzi chodcami a cyklistami v centre mesta Žilina, konkrétne na ul. Predmestská, A. Bernoláka, Veľká okružná, V. Spanyola a v priestore Farských schodov.

Počas necelých dvoch hodín bolo zistených 110 porušení pravidiel cestnej premávky a osobitných ustanovení o cyklistoch. Najčastejšie sa jednalo o jazdu po chodníku, nevyužívanie cestičky pre cyklistov, jazda v protismere, jazda bicyklom po priechode pre chodcov a zákaz vjazdu cyklistov.

Súčasťou akcie bolo aj preventívne pôsobenie na správanie cyklistov, počas ktorej boli rozdávané náučné letáky.


Dopravné ihrisko…

Dopravné ihrisko…


Mestská polícia Žilina plní v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Význam prevencie nespočíva iba v aktívnom pôsobení na jednotlivcov a cieľové skupiny ohrozené rôznymi formami protispoločenskej činnosti, ale aj vo výchove a výučbe detí, ako sa správať v situáciách súvisiacich s bezpečnosťou. Preventívne aktivity útvaru zabezpečujú príslušníci mestskej polície zaradení na referáte prevencie.

Mestská polícia Žilina disponuje kvalitne vybaveným detským dopravným ihriskom s učebňou teórie, ktoré je využívané žiakmi 1. stupňa ZŠ ako aj deťmi predškolského veku v aktívnej spolupráci so základnými a materskými školami.

Viac na :https://soundcloud.com/peter-mi-ejka-214464420/detske-dopravne-ihrisko-mp-zilina


Ležiaca osoba na železničnej trati

Ležiaca osoba na železničnej trati


05.09.2020 v čase o 12:46 hod. hliadka MP preverovala urgentný oznam ohľadom ležiacej osoby na ul. Bratislavská cesta v blízkosti železničnej trate, pričom je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie. Hliadka MP na mieste zistila osobu ležiacu na násype koľajiska. Muž bol z trate odtiahnutý a premiestnený na bezpečné miesto. Preverovaním bolo zistené, že 35 ročný muž zo Žiliny je pod vplyvom alkoholu, bez zranenia. Na mieste sa nachádzal aj zamestnanec železníc, ktorý prostredníctvom rádiostanice spomalil prechádzajúce vlaky počas zákroku hliadky MP.

Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina

V stredu začína školský rok. Vodiči, rodičia, školáci, deti, zbystrite na cestách a priechodoch pozornosť !

👮‍♂️👩‍✈️Na viac ako desiatku kritických priechodov pre chodcov každý deň v blízkosti školských zariadení budú znova dohliadať hliadky MP. Dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke uvedeným spôsobom zvyšujeme bezpečnosť prechádzajúcich detí ale aj dospelých. Jedným z pravidiel a povinností v zmysle zákona o cestnej premávke je aj to, 🚸že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť🚸

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho.

Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany. Rodičia, poučte preto svoje deti ako sa správať v cestnej premávke, my sa vynasnažíme, aby ďalší školský rok bol bez nehôd.

Oči kamier nespia 👁👁🎥

Oči kamier nespia 👁👁🎥


Operátor mestského kamerového systému spozoroval na terase prevádzky pri autobusovej stanici muža, ktorý počas rozhovoru a vzájomného objatia vyťahuje z vrecka nohavíc druhému mužovi peniaze. Po príchode hliadky prekvapený poškodený 42 ročný Žilinčan mestským policajtom uviedol, že mu chýba finančná hotovosť vo výške 69 €. Finančný obnos bol zistený u podozrivého 56 ročného muža zo Žiliny, ktorý ho dobrovoľne vydal a vrátil poškodenému mužovi. Udalosť bola oznámená privolanej hliadke Policajného zboru SR na ďalšie preverovanie.

Horiaci náklad…

Horiaci náklad…


Hliadka MP spozorovala na Košickej ulici kamión s poľským evidenčným číslom, ktorému počas jazdy horel na korbe vozidla náklad. Za použitia výstražného svetelného a zvukového znamenia bol kamión zastavený a vodič vozidla bol upozornený na nebezpečenstvo. Požiar krabíc so skrutkami a maticami posádka vozidla uhasila.

Podľa vyjadrenia posádky kamióna bola pravdepodobná príčina požiaru z odhodeného ohorku cigarety. Hliadka MP tak zabránila väčším materiálnym škodám.