Prechádzka s mačetou…

Prechádzka s mačetou…


Hliadka MP na ulici K cintorínu spozorovala muža mávajúceho mačetou, ktorý javil známky požitia alkoholu, alebo inej návykovej látky. Objasňovaním bolo zistené, že sa jedná o 30 ročnú osobu zo Žiliny. Po vykonaní potrebných úkonov, bola mužovi mačeta z preventívnych dôvodov dočasne odňatá.

👮‍♂️Priestupku sa dopustí ten, ktonosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.

🙈🙉🙊Eliminácia násilia, potláčanie propagácie agresie je v dnešnej dobe potrebné. Prostredie internetu je prirodzenou súčasťou, žiaľ aj detských životov a pasívny konzum nevhodných televíznych obsahov tiež.

🆘Téma násilia, ale aj kyberšikany je v zozname preventívnych aktivít oddelenia prevencie MP a naši lektori sú pripravení poskytnúť svoje služby najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.

Výtržníka zadržal všímavý občan, ďakujeme! 👍

Výtržníka zadržal všímavý občan, ďakujeme! 👍


V nedeľu doobeda prijalo operačné stredisko MP oznam ohľadom údajného napadnutia staršej pani na sídlisku Hájik.

Hliadka MP na mieste zistila 49 ročnú obyvateľku sídliska, ktorá mala zranenia na hlave po úderoch rukou. Na mieste sa tiež nachádzal svedok udalosti, ktorý zadržal podozrivého 24 ročného muža zo Žiliny. Pri objasňovaní skutku bolo zistené, že agresivita muža voči žene bola nečakaná, bez zjavného dôvodu. Vzhľadom k pretrvávajúcemu nekontrolovateľnému správaniu podozrivého, zrejme pod vplyvom neznámej návykovej látky, boli proti osobe použité donucovacie prostriedky. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc.

Z dôvodného podozrenia spáchaných trestných činov bola vec postúpená štátnej polícii.

Podozrenie sa potvrdilo ⚕

Podozrenie sa potvrdilo ⚕


Oznamovateľ z okresu Bytča telefonicky požiadal MP o kontrolu svokra bývajúceho na sídlisku Hájik v Žiline, pretože sa s ním nemôže telef. skontaktovať.

Hliadkou MP bola na mieste vykonaná kontrola, pričom vchodové dvere boli znečistené od krvi, čo naznačovalo problém. Po dlhom zvonení a búchaní na vchodové dvere muž otvoril, zjavne v zlom zdravotnom stave, dezorientovaný a znečistený. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorej posádka po prvotnom ošetrení a pozitívnom testovaní na ochorenie Covid-19, osobu previezla do NsP😷

Zistený a zadržaný 🏃‍♂️

Zistený a zadržaný 🏃‍♂️


29.03.2021

20:10 hod. Hliadku na sídlisku Hájik kontaktoval muž, ktorý oznámil fyzické napadnutie a okradnutie svojho 15 ročného syna na schodoch pri Slnečnom námestí. Hliadkou MP bol v čase 21:30 hod. zistený 29 ročný muž zodpovedajúci popisu, identifikovaný poškodeným. Z dôvodu podozrenia spáchania trestného činu, vec prevzal Policajný zbor.

Nepolepšiteľní…🤔

Nepolepšiteľní…🤔


❗ V prvom prípade človek ničiaci prírodu. Hliadkou bol zistený vrak vozidla v Rajčianke, momentálne robíme opatrenia na jeho odstránenie a zistenie jeho majiteľa.

❓ V druhom kurióznom prípade s porekadlom „Hlad sa šibenice nebojí“, diviak na sídlisku Hájik pri svojom apetíte nedomyslel následok svojho nočného hodovania. Pri preberaní obsahu kontajnera sa s ním nešťastne prevrátil a zablokoval si východ z neho. Odvoz zabezpečil privolaný poľovník, ktorému sme pomohli naložiť kontajner aj so zvieraťom na prívesný vozík.


Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina


Takmer pred rokom sme v uliciach mesta rozdávali rúška. Aj teraz koordinujeme postup v spolupráci s mestom. Počas týždňa rozdávame respirátory FFP2, pretože podľa vládnych opatrení:

🟢 v obchodoch a v mestskej hromadnej doprave je od 8. marca povinné nosenie respirátora

🟢vo všetkých interiéroch okrem domácnosti bude respirátor povinný od 15. marca.

Buďme spoluzodpovední🍀