Finančná hotovosť

Finančná hotovosť


Operačné stredisko MP prijalo telef. oznam ohľadom finančnej hotovosti v bankomate na sídlisku Hliny. Na mieste bolo hliadkou MP zistené, že sa jedná o hotovosť 500€ + doklad o výbere. Peniaze boli hliadkou odovzdané v pobočke príslušnej banky.

Všímavosť občana pomohla

Všímavosť občana pomohla


Na základe oznamu občana bola hliadka MP vyslaná do záhradkárskej oblasti Dubeň, kde údajne dlhšiu dobu leží v snehu osoba. Podľa slov oznamovateľa, ak by muža nezbadal, zrejme by zamrzol. Na mieste bol hliadkou zistený 65 ročný muž zo Žiliny pod vplyvom alkoholu neschopný chôdze. Z neprístupnej oblasti hliadka muža zniesla cca 600 m k hlavnej ceste, kde si ho prevzali jeho rodinní príslušníci k následnej zdravotnej starostlivosti.

Mestská polícia v tomto mrazivom období monitoruje príbytky ľudí bez domova a snaží sa im poskytnúť starostlivosť rôznou formou pomoci, napr. aj teplým šatstvom. Väčšia časť týchto osôb využíva aj charitatívne zariadenia.

Mestská polícia Žilina

Mestská polícia Žilina


Na Slovensku platí od 1. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie platí do 24. januára, rozhodla o tom vláda na mimoriadnom rokovaní.

Mestská polícia Žilina opakovane vyzýva na rešpektovanie opatrení a ich dodržiavanie, pretože len cez víkend zistila 23 porušení nariadení. V prevažnej miere išlo o zákaz vychádzania, neprekrytie horných dýchacích ciest a zakázaná konzumácia jedla v exteriéri, v blízkosti prevádzok. Za nedodržanie povinností bola uložená bloková pokuta, resp. dokumentácia bola postúpená Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline.

Na ulici M. Bela…

Na ulici M. Bela…


Na ulici Mateja Bela bol hliadkou MP v podchode /Terasy/ zistený muž, ktorý mal pri sebe farbu v spreji. Na vnútorných stenách podchodu boli zistené čerstvé nápisy a vyobrazenia nanášané totožnou farbou. 31 ročný muž zo Žiliny, ktorý mal ruky znečistené od farby uviedol, že nápisy a vyobrazenia nasprejoval on.

Pre podozrenie z trestného činu si udalosť na mieste prevzala privolaná hliadka Policajného zboru.

Zadržaný hľadaný muž, záchrana života…

Zadržaný hľadaný muž, záchrana života…


 🆘V prvom prípade zadržaný hľadaný muž, v druhom za záchranu života kopance a päste…

1️⃣25.11.2020 – na ulici V. Spanyola bol hliadkou MP zistený a zadržaný 64 ročný muž, po ktorom bolo vyhlásené pátranie z dôvodu dodania do výkonu trestu odňatia slobody. Osobu si prevzala hliadka Policajného zboru.

2️⃣Nočné besnenie 33 ročného muža ukončili hliadky mestskej a štátnej polície.

25.11.2020 o 23:15 hod. – operačné stredisko MP prijalo telefonický oznam ohľadom osoby, ktorá narúša verejný poriadok a hádže kamene pravdepodobne do okien a dverí bytového domu. Vyslané hliadky MP po príchode na miesto spozorovali muža, ktorý sa pokúšal spáchať samovraždu obesením na strom. Okamžitá reakcia hliadok MP, mužovi, ktorý mal so sebou loveckú dýku, kliešte, pilník a 2 povrazy, zrejme zachránila život. Po oslobodení osoby zo slučky muž bezdôvodne zaútočil na mestských policajtov kopancami a päsťami, pričom sa pokúsil utiecť. Až za pomoci donucovacích prostriedkov bol muž spacifikovaný, bola zistená jeho totožnosť, privolaná zdravotná pomoc a za asistencie polície bol prevezený do nemocnice. Následne bol zistený rozsah poškodenia – rozbité 2 sklenené okenné výplne bytu, vypáčené vchodové dvere do bytového domu, znečistená fasáda neznámou látkou, poškodené dvere do bytu a vyvrátený stromček. Vyšetrovanie prípadu je v kompetencii Policajného zboru.

Všímavosť občana pomohla

Ochrana maloletého aj poškodené vozidlo 👦👮‍♂️🚔


 🟢Na základe telef. oznamu bol zistený v prevádzke na sídlisku Vlčince 10 – ročný chlapec, ktorý pôsobil vystrašeným dojmom. Chlapec hliadke uviedol, že sa údajne bojí ísť domov z dôvodu, že ho matka zbije. Hliadka na miesto priviezla zamestnankyňu z odboru sociálnych vecí, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z ÚPSVaR, s ktorou bol vykonaný kontakt v mieste bydliska na matku maloletého. Po preverení situácie a vykonaných úkonoch bol chlapec umiestnený do dočasnej opatery starej matke.

🟡Obyvateľka sídliska Hájik oznámila muža na ul. Korzo, ktorý búcha päsťou do stojacich vozidiel. Hliadkou bol muž dostihnutý na ul. Kempelenova. Po preverení bolo zistené jedno poškodené vozidlo. 53 – ročného muža zo Žiliny značne pod vplyvom alkoholu si prevzala hliadka Policajného zboru.