Štíhla fešanda 🐍 už druhýkrát..

Štíhla fešanda 🐍 už druhýkrát..


Tento rok náš kolega – herpetológ už po druhýkrát odchytával hada.

V prvom prípade to bolo v servise motorových vozidiel, kde sa užovka stromová ukryla v motorovej časti auta.

Teraz bol odchyt uskutočnený v zbernom dvore, kde jeho zamestnanec nahlásil mladú vretenicu. Náš kolega prišiel a zistil, že sa jedná o užovku hladkú, gravidnú samičku. V oboch prípadoch boli nejedovaté plazy po vyrozumení Správy NP Malá Fatra vypustené do voľnej prírody vo vhodnej lokalite. Chválime postup pracovníka Zberne odpadov Žilina.


Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce:

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina

Vnútorné a organizačné oddelenie

Referent hospodárskej správy

Predpokladaný termín nástupu dohodou.

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie, prax vítaná,
 • znalosť zákonov a legislatívy v oblasti verejného obstarávania, znalosť priebehu účtovných dokladov,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stručná charakteristika:

 • Samostatné odborné práce na úseku hospodárskej správy.
 • Vedenie evidencie objednávok v informačnom systéme samosprávy (ďalej len „ISS“), pri svojej činnosti sa riadi príslušnými zákonmi a vnútornými predpismi zamestnávateľa.
 • Spracovanie kompletnej špecifikácie tovaru alebo služieb pre oddelenie verejného obstarávania.
 • Zabezpečovanie výstroje pre príslušníkov MP, ochranných a hygienických pracovných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, spotrebného materiálu pre ostatných zamestnancov.
 • Vedenie evidencie skladových zásob na skladových kartách a v ISS.
 • Kontrola technického stavu a vybavenia budovy – zabezpečenie nevyhnutných opráv, resp. úkonov na odstránenie havarijného stavu.
 • Zabezpečovanie pravidelnej kontroly technického stavu autoparku mestskej polície, prevádzkyschopnosť a údržby autoparku.
 • Zabezpečovanie všetkých úkonov v prípade dopravnej nehody služobného motorového vozidla – úkony súvisiace s posúdením vzniknutej škody, s opravou vozidla – komunikácia s poisťovňou.
 • Kontrola stavu elektromerov, plynomerov a vodomerov v súvislosti s účtovaním spotreby predmetných energií a vody.
 • Zabezpečovanie chodu plynovej kotolne s povinnosťami vykonávanými podľa prevádzkového poriadku kotolne.

Čo ponúkame:

 • 950 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania     mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (služobný telefón, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 15.03.2021 e-mail: nabor@mpza.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Štíhla fešanda 🐍 už druhýkrát..

Výzva pre občanov…


V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa ste povinný sa preukázať dokladom oprávňujúcim Vás ku vstupu.

 • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • potvrdenie, nie staršie ako tri mesiace, že ste prekonali ochorenie COVID-19,
 • potvrdenie o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Bližšie informácie na tel. č. 041 / 562 11 66  alebo

www.mpza.sk

Výberové konanie

Mestská polícia Žilina oznamuje…


👮‍♂️👮‍♀️ Od 1.1.2021 zabezpečujeme službu v meste a v mestských častiach podľa novej rajonizácie.

🆕 Dávame do pozornosti nové telef. číslo +421 905 608 008 ktorým sa dovoláte na stálu službu/hliadku MP na policajnej stanici Vlčince, Nanterská 29, ktorá zabezpečuje svoju okrskovú činnosť pre územnú pôsobnosť: Vlčince, Lesopark Chrasť, Solinky a Bytčica.

Zverejnené telefónne číslo pre uvedenú oblasť odbremení operačné stredisko v centre mesta, ktoré samozrejme zareaguje aj naďalej na vaše telefonické oznamy na známych ☎ číslach.

Ďakujeme.

Výberové konanie

Mestská polícia Žilina…


Pekný deň prajem,

Mesto Žilina nebude organizovať novoročný ohňostroj ani akékoľvek iné novoročné oslavy. Dôvodom sú aktuálne preventívne opatrenia spojené so zákazom vychádzania. Pri uvedených podujatiach dochádza ku zvýšenej koncentrácii osôb a teda aj k zvýšenému riziku šírenia ochorenia nového koronavírusu.

Mestská polícia Žilina prijme počas silvestrovskej noci bezpečnostné opatrenia vo forme zvýšeného dohľadu, ktorého cieľom bude zabezpečenie verejného poriadku a ochrana majetku pred potenciálnym vznikom požiarov v súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky. Kontrola sa bude zameriavať aj na dodržiavanie platných protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Monitorované budú nielen verejné priestranstvá a miesta s potenciálnym pohybom stretávajúcich sa skupín ľudí, ale aj dodržiavanie obmedzení prevádzok. V prípade porušenia budú hliadky postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

Odporúčame našim obyvateľom a návštevníkom krajského mesta Žilina radšej dať tento rok prednosť oslavám a privítaniu nového roka vo svojich domovoch, len so svojimi najbližšími. Je to prejav vlastnej zodpovednosti a tiež ohľaduplnosti a solidarity voči nemocniciam a zdravotníkom, ktorí aj teraz v ťažkých podmienkach zachraňujú životy chorých.

Kapacitu nemocníc nie je možné „nafúknuť“ a energia zdravotníkov ma tiež svoje limity. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline aktuálne zápasí s personálnymi problémami a zároveň s ďalšou vlnou prudkého nárastu pacientov v COVID pavilónoch. Rovnakú situáciu hlásia viaceré nemocnice na celom Slovensku. Prosíme všetkých, aby na to ani pri organizácii novoročných osláv nezabúdali a správali sa zodpovedne.

Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD.

hovorca mesta

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou referát mediálnej komunikácie a propagácie

Aktuálne informácie z odberných miest o stave verejného poriadku a počte čakajúcich na testovanie (08.11.2020)

Aktuálne informácie z odberných miest o stave verejného poriadku a počte čakajúcich na testovanie (08.11.2020)


Aktuality…

Vykonávanie odberov na odberných bude prebiehať v čase od 08:00 hod., do 20:00 hod.

Prestávky sú plánované v čase o 12:00 hod (obed) a 17:00 hod., (večera). (Môže sa meniť podľa aktuálnej situácia na odbernom mieste).

Na odberných miesta a v okolí bol monitorovaný aj verejný poriadok – bez závad a porušenia.


Mestská časť Hliny I – IV, Staré mesto – VO č. 1

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
Nová synagóga, J.M Hurbana
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Mestský úrad v Žilina, Námestie
obetí komunizmu 1

(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Spojená škola Kráľovnej pokoja
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Hollého 66
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
SPŠS, Veľká okružná 25
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
CZŠ Romualda Zaymusa 3
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
SOŠ elektrotechnická, Komenského 50
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha – VO č. 2

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Lichardova 24, Hliny VIII
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Jarná 20, Hliny VII
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Športová hala pri ZŠ V. Javorku
(3 odberné miesta)
20:00Ukončené
SOŠ stavebná Bôrik
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Solinky – VO č. 3

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Gaštanová 56, Solinky
(4 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Limbová 30, Solinky
(5 odberných miest)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Vlčince – VO č. 4

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ a MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Vlčince
(3 odberné miesta)
20:00Ukončené
Gymnázium Varšavská, Vlčince
(6 odberných miest)
20:00Ukončené
ZŠ Martinská 20, Vlčince
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Karpatská 11, Vlčince
( 3 odberné miesta)
20:00Ukončené
Átrium Poštová 1, Vlčince
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Hájik – VO č. 5

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Námestie mladosti 1, Hájik
(6 odberných mieste)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bytčica, Rosinky, Trnové – VO č. 6

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
SOŠ dopravná Rosinská cesta 2
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Bytčica
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Trnové
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bánová, Závodie, Žilinská Lehota – VO č. 7

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ s MŠ do Stošky 8, Bánová
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Brodno, Budatín, Mojšová lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie – VO č. 8

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ a MŠ Brodňanská 17, Brodno
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
ZŠ Slov. dobrovoľníkov 7, Budatín
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
PM Budatínsky hrad
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
ZŠ Mojšova Lúčka
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Strážov – Marakana
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Vranie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Ul. Ku škôlke 11, Zádubnie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrna dom Zástranie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu
sk_SKSlovak