Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…


Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov 🎂

Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie mestskej polície v počte 30 pracovníkov. Polícia bude poriadkovým útvarom s vlastným štatútom. Týmito vetami, uverejnenými v kronike nášho mesta zo dňa 15.2.1991 sa začala novodobá etapa fungovania Mestskej polície Žilina, ktorá práve dnes oslavuje 30. výročie svojho vzniku 👮‍♀️🚔👮‍♂️

Viete, že mesto malo aj tzv. klietku hanby i stĺp hanby na rínku pri studni v smere na Hodžovu ulicu, kde bol odsúdený vystavený posmechu a opovrhnutiu okoloidúcich ? Aj takéto zaujímavosti sa dozviete v publikácii o histórii aj súčasnosti mestskej polície.


PUBLIKÁCIA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA

na stiahnutie tu

Výpis z denníka udalostí

Výpis z denníka udalostí


SEPTEMBER – OKTÓBER 2021

39. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 422

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 195

OZNAM

Mestská polícia Žilina oznamuje občanom, že v súvislosti so zriadením stálej služby na okrsku Vlčince / Solinky majú k dispozícii mobilné telefónne číslo +421 905 608 008 priamo na tento okrsok, na ktorom môžu kontaktovať nonstop hliadku mestskej polície. Samozrejme stále platia aj telefónne čísla na stálu službu na Hollého ul., ako aj tiesňová linka 159.

03.10.2021

20:15 hod. Hliadkou MP spozorovaný na Námestí mladosti muž, ktorý fyzicky napadol iného muža, ktorému odkopol skateboard, udrel ho do oblasti tváre otvorenou dlaňou a kopol ho do nohy. Muž bol vyzvaný, aby upustil od protiprávneho konania na čo nereagoval a napádal stále osobu. Odmietol predložiť doklad totožnosti, pokúsil sa o útek a kládol aktívny odpor. Hliadkou MP boli použité donucovacie prostriedky na zabránenie protiprávneho konania a vec je v štádiu riešenia.

30.9.2021

17:30 hod. Hliadka MP spozorovala na Hlinkovom námestí na zemi ležiaceho muža, bez reakcie na vonkajšie podnety. Na miesto privolaná RZP, ktorá si osobu zobrala do starostlivosti. jednalo sa o muža vo veku asi 40-45 rokov. Hliadkou MP do príchodu sanitky poskytovaná predlekárska pomoc/stabilizovaná poloha a dohľad nad životnými funkciami.

28.9.2021

10:20 hod.  Prijatý telefonický oznam ohľadom ženy, ktorá skáče do vozovky na ul. Pri celulóze pred prechádzajúce motorové vozidlá pri AAA auto. Hliadkou MP oznam preverený, na mieste zistená žena, ktorá nereagovala na výzvy hliadky, aby upustila od svojho konania, správala sa agresívne, javila známky psychickej poruchy. Použité donucovacie prostriedky. Privolaná sanitka RZP si prevzala pacientku do starostlivosti. Na požiadanie posádky sanitky vykonaná hliadkou súčinnosť pri prevoze do nemocnice na psychiatrické  oddelenie.

Štíhla fešanda 🐍 už druhýkrát..

Štíhla fešanda 🐍 už druhýkrát..


Tento rok náš kolega – herpetológ už po druhýkrát odchytával hada.

V prvom prípade to bolo v servise motorových vozidiel, kde sa užovka stromová ukryla v motorovej časti auta.

Teraz bol odchyt uskutočnený v zbernom dvore, kde jeho zamestnanec nahlásil mladú vretenicu. Náš kolega prišiel a zistil, že sa jedná o užovku hladkú, gravidnú samičku. V oboch prípadoch boli nejedovaté plazy po vyrozumení Správy NP Malá Fatra vypustené do voľnej prírody vo vhodnej lokalite. Chválime postup pracovníka Zberne odpadov Žilina.


Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce:

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina

Vnútorné a organizačné oddelenie

Referent hospodárskej správy

Predpokladaný termín nástupu dohodou.

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie, prax vítaná,
 • znalosť zákonov a legislatívy v oblasti verejného obstarávania, znalosť priebehu účtovných dokladov,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stručná charakteristika:

 • Samostatné odborné práce na úseku hospodárskej správy.
 • Vedenie evidencie objednávok v informačnom systéme samosprávy (ďalej len „ISS“), pri svojej činnosti sa riadi príslušnými zákonmi a vnútornými predpismi zamestnávateľa.
 • Spracovanie kompletnej špecifikácie tovaru alebo služieb pre oddelenie verejného obstarávania.
 • Zabezpečovanie výstroje pre príslušníkov MP, ochranných a hygienických pracovných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, spotrebného materiálu pre ostatných zamestnancov.
 • Vedenie evidencie skladových zásob na skladových kartách a v ISS.
 • Kontrola technického stavu a vybavenia budovy – zabezpečenie nevyhnutných opráv, resp. úkonov na odstránenie havarijného stavu.
 • Zabezpečovanie pravidelnej kontroly technického stavu autoparku mestskej polície, prevádzkyschopnosť a údržby autoparku.
 • Zabezpečovanie všetkých úkonov v prípade dopravnej nehody služobného motorového vozidla – úkony súvisiace s posúdením vzniknutej škody, s opravou vozidla – komunikácia s poisťovňou.
 • Kontrola stavu elektromerov, plynomerov a vodomerov v súvislosti s účtovaním spotreby predmetných energií a vody.
 • Zabezpečovanie chodu plynovej kotolne s povinnosťami vykonávanými podľa prevádzkového poriadku kotolne.

Čo ponúkame:

 • 950 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania     mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (služobný telefón, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 15.03.2021 e-mail: nabor@mpza.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Štíhla fešanda 🐍 už druhýkrát..

Výzva pre občanov…


V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa ste povinný sa preukázať dokladom oprávňujúcim Vás ku vstupu.

 • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • potvrdenie, nie staršie ako tri mesiace, že ste prekonali ochorenie COVID-19,
 • potvrdenie o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Bližšie informácie na tel. č. 041 / 562 11 66  alebo

www.mpza.sk

Výberové konanie

Mestská polícia Žilina oznamuje…


👮‍♂️👮‍♀️ Od 1.1.2021 zabezpečujeme službu v meste a v mestských častiach podľa novej rajonizácie.

🆕 Dávame do pozornosti nové telef. číslo +421 905 608 008 ktorým sa dovoláte na stálu službu/hliadku MP na policajnej stanici Vlčince, Nanterská 29, ktorá zabezpečuje svoju okrskovú činnosť pre územnú pôsobnosť: Vlčince, Lesopark Chrasť, Solinky a Bytčica.

Zverejnené telefónne číslo pre uvedenú oblasť odbremení operačné stredisko v centre mesta, ktoré samozrejme zareaguje aj naďalej na vaše telefonické oznamy na známych ☎ číslach.

Ďakujeme.