Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…


Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov 🎂

Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie mestskej polície v počte 30 pracovníkov. Polícia bude poriadkovým útvarom s vlastným štatútom. Týmito vetami, uverejnenými v kronike nášho mesta zo dňa 15.2.1991 sa začala novodobá etapa fungovania Mestskej polície Žilina, ktorá práve dnes oslavuje 30. výročie svojho vzniku 👮‍♀️🚔👮‍♂️

Viete, že mesto malo aj tzv. klietku hanby i stĺp hanby na rínku pri studni v smere na Hodžovu ulicu, kde bol odsúdený vystavený posmechu a opovrhnutiu okoloidúcich ? Aj takéto zaujímavosti sa dozviete v publikácii o histórii aj súčasnosti mestskej polície.


PUBLIKÁCIA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA

na stiahnutie tu

Výpis z denníka udalostí

Výpis z denníka udalostí


JÚN 2021

24. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 377

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 241

OZNAM

Mestská polícia Žilina oznamuje občanom, že v súvislosti so zriadením stálej služby na okrsku Vlčince / Solinky majú k dispozícii mobilné telefónne číslo +421 905 608 008 priamo na tento okrsok, na ktorom môžu kontaktovať nonstop hliadku mestskej polície. Samozrejme stále platia aj telefónne čísla na stálu službu na Hollého ul., ako aj tiesňová linka 159.

19.6.2021

22:55 hod. Pracovníčka charity na ul. Framborskej  nahlásila, že bola lúpežne prepadnutá rómom, ktorý vnikol do objektu cez otvorené okno. Pri prepadnutí jej odcudzil notebook, kabelku s dokladmi a finančnou hotovosťou. Na miesto boli vyslané hliadky MP. Následne sa dostavila aj hliadka PZ SR, ktorá si prípad prevzala. Zasahujúce hliadky prepatrolovali široké okolie, páchateľa sa nepodarilo zadržať.

16.6.2021

22:43 hod. Oznamovateľka nahlásila podozrivého, nižšieho muža v tmavej mikine, ktorý sa celý deň pohybuje v okolí bytového domu J. Fándlyho, pozerá do okien a v čase jej telefonátu má stáť pred jej oknami a masturbovať. Na miesto boli vyslané hliadky, ktoré muža podľa popisu zistili a zadržali. Na miesto boli privolaní príslušníci PZ SR, ktorí si vec, aj menovaného prevzali na ďalšie preverovanie.

09:27 hod.  Prijatý telefonický oznam ohľadom ženy ležiacej na lavičke v Sade na Studničkách, ktorá má pri sebe striekačku. Hliadkou MP na mieste zistená žena, ktorá mala na lavičke rozložené dve skladačky s neznámou látkou, striekačku, v ktorej bola neznáma látka červenej farby a peňaženku. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Žilina – východ, ktorá si vec prevzala.

Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce:

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina

Vnútorné a organizačné oddelenie

Referent hospodárskej správy

Predpokladaný termín nástupu dohodou.

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie, prax vítaná,
 • znalosť zákonov a legislatívy v oblasti verejného obstarávania, znalosť priebehu účtovných dokladov,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stručná charakteristika:

 • Samostatné odborné práce na úseku hospodárskej správy.
 • Vedenie evidencie objednávok v informačnom systéme samosprávy (ďalej len „ISS“), pri svojej činnosti sa riadi príslušnými zákonmi a vnútornými predpismi zamestnávateľa.
 • Spracovanie kompletnej špecifikácie tovaru alebo služieb pre oddelenie verejného obstarávania.
 • Zabezpečovanie výstroje pre príslušníkov MP, ochranných a hygienických pracovných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, spotrebného materiálu pre ostatných zamestnancov.
 • Vedenie evidencie skladových zásob na skladových kartách a v ISS.
 • Kontrola technického stavu a vybavenia budovy – zabezpečenie nevyhnutných opráv, resp. úkonov na odstránenie havarijného stavu.
 • Zabezpečovanie pravidelnej kontroly technického stavu autoparku mestskej polície, prevádzkyschopnosť a údržby autoparku.
 • Zabezpečovanie všetkých úkonov v prípade dopravnej nehody služobného motorového vozidla – úkony súvisiace s posúdením vzniknutej škody, s opravou vozidla – komunikácia s poisťovňou.
 • Kontrola stavu elektromerov, plynomerov a vodomerov v súvislosti s účtovaním spotreby predmetných energií a vody.
 • Zabezpečovanie chodu plynovej kotolne s povinnosťami vykonávanými podľa prevádzkového poriadku kotolne.

Čo ponúkame:

 • 950 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania     mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (služobný telefón, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 15.03.2021 e-mail: nabor@mpza.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Výzva pre občanov…

Výzva pre občanov…


V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa ste povinný sa preukázať dokladom oprávňujúcim Vás ku vstupu.

 • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • potvrdenie, nie staršie ako tri mesiace, že ste prekonali ochorenie COVID-19,
 • potvrdenie o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Bližšie informácie na tel. č. 041 / 562 11 66  alebo

www.mpza.sk

Výberové konanie

Mestská polícia Žilina oznamuje…


👮‍♂️👮‍♀️ Od 1.1.2021 zabezpečujeme službu v meste a v mestských častiach podľa novej rajonizácie.

🆕 Dávame do pozornosti nové telef. číslo +421 905 608 008 ktorým sa dovoláte na stálu službu/hliadku MP na policajnej stanici Vlčince, Nanterská 29, ktorá zabezpečuje svoju okrskovú činnosť pre územnú pôsobnosť: Vlčince, Lesopark Chrasť, Solinky a Bytčica.

Zverejnené telefónne číslo pre uvedenú oblasť odbremení operačné stredisko v centre mesta, ktoré samozrejme zareaguje aj naďalej na vaše telefonické oznamy na známych ☎ číslach.

Ďakujeme.

Výberové konanie

Mestská polícia Žilina…


Pekný deň prajem,

Mesto Žilina nebude organizovať novoročný ohňostroj ani akékoľvek iné novoročné oslavy. Dôvodom sú aktuálne preventívne opatrenia spojené so zákazom vychádzania. Pri uvedených podujatiach dochádza ku zvýšenej koncentrácii osôb a teda aj k zvýšenému riziku šírenia ochorenia nového koronavírusu.

Mestská polícia Žilina prijme počas silvestrovskej noci bezpečnostné opatrenia vo forme zvýšeného dohľadu, ktorého cieľom bude zabezpečenie verejného poriadku a ochrana majetku pred potenciálnym vznikom požiarov v súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky. Kontrola sa bude zameriavať aj na dodržiavanie platných protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Monitorované budú nielen verejné priestranstvá a miesta s potenciálnym pohybom stretávajúcich sa skupín ľudí, ale aj dodržiavanie obmedzení prevádzok. V prípade porušenia budú hliadky postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

Odporúčame našim obyvateľom a návštevníkom krajského mesta Žilina radšej dať tento rok prednosť oslavám a privítaniu nového roka vo svojich domovoch, len so svojimi najbližšími. Je to prejav vlastnej zodpovednosti a tiež ohľaduplnosti a solidarity voči nemocniciam a zdravotníkom, ktorí aj teraz v ťažkých podmienkach zachraňujú životy chorých.

Kapacitu nemocníc nie je možné „nafúknuť“ a energia zdravotníkov ma tiež svoje limity. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline aktuálne zápasí s personálnymi problémami a zároveň s ďalšou vlnou prudkého nárastu pacientov v COVID pavilónoch. Rovnakú situáciu hlásia viaceré nemocnice na celom Slovensku. Prosíme všetkých, aby na to ani pri organizácii novoročných osláv nezabúdali a správali sa zodpovedne.

Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD.

hovorca mesta

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou referát mediálnej komunikácie a propagácie