Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce:

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina

Vnútorné a organizačné oddelenie

Referent hospodárskej správy

Predpokladaný termín nástupu dohodou.

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie, prax vítaná,
 • znalosť zákonov a legislatívy v oblasti verejného obstarávania, znalosť priebehu účtovných dokladov,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stručná charakteristika:

 • Samostatné odborné práce na úseku hospodárskej správy.
 • Vedenie evidencie objednávok v informačnom systéme samosprávy (ďalej len „ISS“), pri svojej činnosti sa riadi príslušnými zákonmi a vnútornými predpismi zamestnávateľa.
 • Spracovanie kompletnej špecifikácie tovaru alebo služieb pre oddelenie verejného obstarávania.
 • Zabezpečovanie výstroje pre príslušníkov MP, ochranných a hygienických pracovných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, spotrebného materiálu pre ostatných zamestnancov.
 • Vedenie evidencie skladových zásob na skladových kartách a v ISS.
 • Kontrola technického stavu a vybavenia budovy – zabezpečenie nevyhnutných opráv, resp. úkonov na odstránenie havarijného stavu.
 • Zabezpečovanie pravidelnej kontroly technického stavu autoparku mestskej polície, prevádzkyschopnosť a údržby autoparku.
 • Zabezpečovanie všetkých úkonov v prípade dopravnej nehody služobného motorového vozidla – úkony súvisiace s posúdením vzniknutej škody, s opravou vozidla – komunikácia s poisťovňou.
 • Kontrola stavu elektromerov, plynomerov a vodomerov v súvislosti s účtovaním spotreby predmetných energií a vody.
 • Zabezpečovanie chodu plynovej kotolne s povinnosťami vykonávanými podľa prevádzkového poriadku kotolne.

Čo ponúkame:

 • 950 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania     mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (služobný telefón, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 15.03.2021 e-mail: nabor@mpza.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Aktuálne informácie z odberných miest o stave verejného poriadku a počte čakajúcich na testovanie (08.11.2020)

Aktuálne informácie z odberných miest o stave verejného poriadku a počte čakajúcich na testovanie (08.11.2020)


Aktuality…

Vykonávanie odberov na odberných bude prebiehať v čase od 08:00 hod., do 20:00 hod.

Prestávky sú plánované v čase o 12:00 hod (obed) a 17:00 hod., (večera). (Môže sa meniť podľa aktuálnej situácia na odbernom mieste).

Na odberných miesta a v okolí bol monitorovaný aj verejný poriadok – bez závad a porušenia.


Mestská časť Hliny I – IV, Staré mesto – VO č. 1

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
Nová synagóga, J.M Hurbana
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Mestský úrad v Žilina, Námestie
obetí komunizmu 1

(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Spojená škola Kráľovnej pokoja
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Hollého 66
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
SPŠS, Veľká okružná 25
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
CZŠ Romualda Zaymusa 3
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
SOŠ elektrotechnická, Komenského 50
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha – VO č. 2

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Lichardova 24, Hliny VIII
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Jarná 20, Hliny VII
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Športová hala pri ZŠ V. Javorku
(3 odberné miesta)
20:00Ukončené
SOŠ stavebná Bôrik
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Solinky – VO č. 3

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Gaštanová 56, Solinky
(4 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Limbová 30, Solinky
(5 odberných miest)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Vlčince – VO č. 4

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ a MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Vlčince
(3 odberné miesta)
20:00Ukončené
Gymnázium Varšavská, Vlčince
(6 odberných miest)
20:00Ukončené
ZŠ Martinská 20, Vlčince
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Karpatská 11, Vlčince
( 3 odberné miesta)
20:00Ukončené
Átrium Poštová 1, Vlčince
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Hájik – VO č. 5

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Námestie mladosti 1, Hájik
(6 odberných mieste)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bytčica, Rosinky, Trnové – VO č. 6

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
SOŠ dopravná Rosinská cesta 2
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Bytčica
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Trnové
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bánová, Závodie, Žilinská Lehota – VO č. 7

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ s MŠ do Stošky 8, Bánová
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Brodno, Budatín, Mojšová lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie – VO č. 8

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ a MŠ Brodňanská 17, Brodno
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
ZŠ Slov. dobrovoľníkov 7, Budatín
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
PM Budatínsky hrad
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
ZŠ Mojšova Lúčka
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Strážov – Marakana
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Vranie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Ul. Ku škôlke 11, Zádubnie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrna dom Zástranie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu
Výberové konanie

Zoznam odberných mieste v Žiline


ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST V ŽILINE 👩‍🔬🚪V meste bude 71 odberných miestností. Otestovaných by malo byť približne 👫 65 000 ľudí s trvalým pobytom v meste Žilina, vo vekovej kategórii nad 10 rokov a do 65 rokov. ⏰ Testuje sa v sobotu (31. 10.) a v nedeľu (1. 11.) od 7.00 do 22.00 hod. Posledný výter sa robí o 21.30 hod., aby stihli testy vyhodnotiť.

Ľudia, ktorí majú v Žiline trvalý pobyt alebo tu bývajú, sa môžu dať otestovať v ktoromkoľvek odbernom mieste a v čase, kedy im to najlepšie vyhovuje. Teda bez abecedného poradia. Odporúčame využiť najbližšie odberné miesto od bydliska.

Zoznam rozdelenia na exteriérové a interiérové odberné miesta nemáme k dispozícii.

👉 Mapa odberných miest na celoplošné testovanie na COVID-19 v Žiline: https://koronavirus.zilina.sk/celoplosne-testovanie/

Práca s komunitou nie je krátkodobá záležitosť.

Práca s komunitou nie je krátkodobá záležitosť.


👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👧 Práca s komunitou nie je krátkodobá záležitosť.

Časť Bratislavskej ulice, ktorá je obývaná marginalizovanou skupinou či už rómskou komunitou alebo sociálne znevýhodnenými osobami, väčšina obyvateľov mesta vníma negatívne. Hlavnou príčinou bol neporiadok, ktorý sa nachádzal v okolí jednotlivých obydlí. Mesto pravidelne vyčleňovalo prostriedky na veľkokapacitné kontajnery na odstránenie neporiadku. Hliadky mestskej polície dohliadali, aby si okolie obydlia vyčistili sami obyvatelia. Problém sa ale vzápätí objavil znovu, preto bolo nevyhnutné motivovať samotných obyvateľov nielen na vyčistenie priestorov, ale aj na udržiavanie poriadku.V strede komunity je umiestnené Komunitné centrum „Na predmestí“ (KC), kde sú zamestnané pracovníčky Mesta Žilina, ktoré vykonávajú sociálnu prácu a prácu s komunitou. Poradenstvo sústredia hlavne do oblastí bývania, zdravia, sociálno patologických javov a vzdelávania. Spolupracujú so školami a tiež sa zameriavajú na oblasti financií a hospodárenia, sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti.Koncom leta 2020 sa vďaka vynaloženému úsiliu sociálnych pracovníčok KC situácia viditeľne zmenila. Boli vystrihané kroviny a náletové dreviny. Pán František Drdolák bezplatne poskytol ťažkú techniku a nákladné auto, ktoré na náklady spoločnosti vykonalo vývoz, nakladanie odpadu a upravil plochu dovezeným štrkom. Z miesta bolo odvezených 120 veľkokapacitných kontajnerov odpadu. Upratovanie koordinovalo Komunitné centrum „Na predmestí“ a pán Balco z diecéznej charity. Výraznou mierou sa pričinil aj jeden z obyvateľov Oliver Baláž (viď foto – po upratovaní), ktorému nebolo ľahostajné v akých podmienkach žije. Niekoľko mesiacov bezodplatne upratoval priestor medzi bytovkami. S pomocou pracovníčok KC má v súčasnosti platnú dohodu s mestom Žilina na udržateľnosť poriadku, starostlivosť o zeleň, odpratanie nelegálnych skládok a koordináciu ľudí s alternatívnym trestom. Podľa jeho vlastných slov sa veľakrát stáva, že priestor, ktorý jeden deň poupratuje, musí na druhý deň poupratovať znovu. Ale neprestáva v úsilí a dúfa, že postupne odnaučí nezodpovedných obyvateľov v komunite robiť neporiadok.

Mestská polícia Žilina v komunite pomáha prostredníctvom povereného príslušníka st. inšp. Jána Murárika, ktorý pravidelne komunikuje s obyvateľmi komunity, upozorňuje ich na porušovanie právnych predpisov a dohliada na chov a držanie psov. Za posledné dva roky bolo z komunity odchytených približne 60 psov, o ktoré sa nikto nestaral, resp. majitelia zanedbávali starostlivosť.Mestská polícia Žilina by sa chcela touto cestou poďakovať Mgr. Triznovej a ostatným pracovníčkam KC za spoluprácu v oblasti stmeľovania vzťahov polície a obyvateľov komunity a tiež aktivistom ako je pán Oliver Baláž, za jeho vynaložené úsilie pri udržiavaní poriadku.🙏

Mestská polícia Žilina v súčinnosti…

Mestská polícia Žilina v súčinnosti…


V stredu 23.9.2020 vykonala Mestská polícia Žilina v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na vymedzený okruh účastníkov cestnej premávky, cyklistov.

Akcia sa uskutočnila na základe množiacich sa podnetov o výskyte kolízií medzi chodcami a cyklistami v centre mesta Žilina, konkrétne na ul. Predmestská, A. Bernoláka, Veľká okružná, V. Spanyola a v priestore Farských schodov.

Počas necelých dvoch hodín bolo zistených 110 porušení pravidiel cestnej premávky a osobitných ustanovení o cyklistoch. Najčastejšie sa jednalo o jazdu po chodníku, nevyužívanie cestičky pre cyklistov, jazda v protismere, jazda bicyklom po priechode pre chodcov a zákaz vjazdu cyklistov.

Súčasťou akcie bolo aj preventívne pôsobenie na správanie cyklistov, počas ktorej boli rozdávané náučné letáky.